Od początku miesiąca wdrażamy już ósmy dotowany przez Fundację moduł facilitatorski „Gazele Transformacji” w województwie dolnośląskim – tylko i wyłącznie dla instytucji pozarządowych (nie dla firm).  Słuchaczami zostać mogą specjaliści, którzy czują potrzebę rozwoju w zakresie umiejętności innowacyjnych.


Najważniejszymi modułami kursu będą:
– 4 spotkania kompetencyjne: „Zarzadzanie zespołem w organizacji”, „Kierownik lider czy partner”, „Motywowanie i delegowanie” i „Szef jao trener i coach dla wolontariuszy”.
– Symulacje Menedżerskie: „Grupowe Warcaby” i „Decision Challange”.
– Adrenalinowe Wyjazdy Team Buiding z zajęciami związanymi z obozowaniem pod namiotem.
Tylko gry oczywiście nie dadzą trwałych efektów w pracy. Ponieważ jesteśmy tego swiadomi, nasi abiturienci przećwiczą również narzędzia: „Społeczny Barometr Postaw”, „Droga Rozwoju i Pracy” oraz Studium Przypadku „Debata Okswordzka” według metody Pert.
Projekty i Wyjazdy Integracyjne przeznaczamy głównie dla sprzedawców, którzy planują zmianę zawodową.
Obecnie przyjmujemy dwóch asystujących mentorów do zrealizowania eventów integracyjnych. Wybrani kandydaci muszą umieć opanować kajak na rzece klasy Warta, bezpiecznie asekurować na ściance wspinaczkowej a także czuć się swobodnie na desce lub nartach na poziomie nie mniej niż samodzielnym. Przyjety instruktor będzie współpracował ze starszym trenerem i nie wymaga się od niego praktyki szkoleniowej.
Potencjalnych kandydatów zawiadamiamy o możliwości przesyłania CV i bio trenerskiego droga e-mail.

ORGANIZACYJNE DANE – WARSZTATY I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Cena: 634 zl netto za pięć dni zajęć.
Cena obemuje: udział we wszystkich sesjach warsztatowych, prenumeratę newslettera z materiałami uzupełniającymi, prawo do wykorzystywania wszelkich materiałów na prowadzonych przez siebie warsztatach, kawe herbatę, drobne przekąski, transport autkarem, pełne zakwaterowanie, wyjazd integracyjny.
Spotykamy się tutaj: hotel Dębowe Wzgórze
Wieczorne atrakcje i spotkania integracyjne to: siatkówka, masaze i odnowa biologiczna. Koszt dostępny na zapytanie.
Mentorzy warsztatów: Dorota Owczarska, Bartosz Kłój

Pozycje książkowe na seminaria i wyjazdy:

„Siedem nawyków skutecznego działania” Steven Covey, „Najpier rzeczy najważniejsze” Steven Covey, „Inteligencja emocjonalna” Daniel Goleman, „Jednomiutowy menedżer”, Ken Blanchard

Literatura dodatkowa na ćwiczenia i szkolenia integracyjne:

„Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem ” – Grażyna Wróbel, „Wywieranie wpływu na ludzi. Terapia i praktyka” – prof. dr hab. Hanna Orzech, „Szantaż emocjonalny” – doc. Natalia Czech, „Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?”, – dr hab. Tadeusz Niemiec, „Nałóg pijaństwa” – dr Tadeusz Markiewicz, „Pamięć autobiograficzna ” – prof. Hubert Markiewicz, „Humanistyczna terapia rozwojowa. Wzmożona pobudliwość psychiczna i nerwice w perpektywie osobowego rozwoju.” – Jerzy Szewczyk, „Studia z psychologii t. 1” – Karolina Bułka.

ZREALIZOWANE PROJEKTY I WYJAZDY INTEGRACYJNE

O tym mówiliśmy w minionych edycjach:
• Umiejętność dostosowania prawidłowej komunikacji w zależności od etapu zmiany.
• Sposoby planowania działań z klientami
• Pułapki i bariery komunikacyjne – jak sobie z nimi radzić?
• Poznanie metod perswazji retorycznej centralnej
• Stworzenie własnego programu działań antystresowych.
• Stworzenie planu motywowania i inspirowania podwładnych
• Baza najbardziej perspektywicznych konsumentów – zaplanowanie stworzenia bazy, określenie jej struktury i praktycznych metod wykorzystywania
• Zasady zespołowego rozwiązywania problemów – z uwzględnieniem problemów nietypowych, na które nie ma znanych wcześniej rozwiązań
• Umiejętność słuchania i zadawania pytań w kontakcie telefonicznym.
• Jawne i ukryte potrzeby konsumentów.
• Reklama i co jeszcze – instrumenty promocji.
• Z jakich powodów sumienność i przystosowanie świadczy o wysokiej inteligencji emocjonalnej?
• Podział ról w zespole i kompetencje zespołu negocjacyjnego.

5/5 - (1 vote)