REALIZACJA
Wszystkie nasze gry realizujemy online i na salach szkoleniowych.

ISTOTA GRY
Uczestnicy gry wcielają się w rolę członków zespołu projektowego, którego zadaniem będzie zrealizowanie na rzecz klienta ogromnego zlecenia, składającego się z kilku elementów. Każdy z elementów będzie projektowany i konstruowany w osobnym pomieszczeniu. Oznaczać to będzie, iż konieczny będzie transport zasobów i wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.
W efekcie tej wymiany i budowy powinna powstać wielomodułowa konstrukcja.
Gra o charakterze menadżerskim. Bardzo dynamiczna, skupiająca się na komunikacji w zespole i pomiędzy zespołami oraz na współpracy pomiędzy działami w firmie.

CEL EDUKACYJNY

Gra strategiczna pokazująca, z jakimi wyzwaniami muszą sobie radzić zespoły istniejące w firmie:

  • komunikacja wewnętrzna
  • dobre i złe przywództwo
  • współpraca a konkurencja wewnątrz zespołu, „gra do jednej bramki”
  • plan i strategia pracy w zespole
  • wpływ zmian w otoczeniu na funkcjonowanie zespołu
  • jakość i efektywność pracy zespołu
  • optymalizacja strategii i dbałość o wynik finansowy na poziomie całej korporacji

FABUŁA
W dużej firmie produkującej z klocków Lego sprzęt kosmiczny działa 5 wydziałów produkcyjnych. Ostatnio nastąpiła reorganizacja, której efektem jest lekki chaos: nikt nie ma w 100% właściwych zasobów (klocków i dokumentacji technicznej) do budowy. Co więcej, nowo mianowany prezes sprowadził całą komunikację między wydziałami (każdy z nich mieści się w innym pomieszczeniu) do formalnych spotkań?
Czy w tych warunkach – opisanych sztywnym regulaminem pracy – uda się uczestnikom stworzyć sprawny system komunikacji, bez którego uporządkowanie chaosu i wymienienie się zasobami nie będzie możliwe?
Zadaniem grup jest nie tylko realizacja zamówienia, ale również maksymalizacja zysku. Za każdy zrealizowany element zamówienia klient będzie płacił pewną cenę, jednakże zasoby potrzebne do budowy będą miały swoją cenę (będą generować koszty). Grupa będzie płaciła zarówno za klocki jak i dokumentację techniczną. Kosztować też będzie czas pracy i transport materiałów pomiędzy pomieszczeniami.

Uczestnicy muszą, więc zaprojektować strategię, która pozwoli spełnić oczekiwania klienta, zoptymalizować współpracę departamentów i zapewnić jak najlepszy wynik firmy. Pamiętając, że każdy działa ma swój indywidualny cel ale jednocześnie bez dobrej współpracy nie zrealizują całości projektu.

REKWIZYTY
Zestawy klocków Lego, instrukcje i regulaminy, rekwizyty niezbędne do przeprowadzenia gry.

CZAS TRWANIA
3-5 godzin – sama gra wraz z omówieniami. Symulacja może być też elementem pełnego szkolenia warsztatowego dot. zarządzania zespołem, komunikacji w zespole lub przywództwa – zależnie od Państwa oczekiwań.

WIELKOŚĆ GRUPY
Od 12 osób

4.8/5 - (11 votes)