ISTOTA SYMULACJI
Uczestnicy stają się szefami zespołów w komercyjnym laboratorium badawczym. Dowiadują się, że produktem firmy jest wyłącznie wiedza i umiejętności zatrudnionych tu badaczy, a sukces biznesu zależy od sprawnego kierowania zespołem. Zadaniem uczestników jest zaplanowanie optymalnej wielkości zespołu, zatrudnienie pracowników, przypisanie ich do stanowisk i zadań (projektów badawczych zleconych przez trenera). Uczestnicy muszą też zaplanować działania rozwojowe dla pracowników laboratorium (np. szkolenia), mini-system motywacyjny, budżet wynagrodzeń, oraz kalendarz awansów. Wszystko to muszą skorelować z przychodami laboratorium – tak by koszty funkcjonowania zespołu zmieściły się w zadanym budżecie.
Personnel Simulation to planszowa (wspomagana komputerowo) gra symulacyjna, w której na jednym rynku działa kilka konkurujących ze sobą zespołów. Gra dzieje się w czasie rzeczywistym (działania samych uczestników kształtują w dużym stopniu sytuację na rynku), co sprawia że jest niezwykle emocjonująca.

CEL EDUKACYJNY SYMULACJI
Symulacja pozwoli uczestnikom zrozumieć istotę i specyfikę poniższych zadań menedżerskich:

  • Planowanie wielkości swojego zespołu
  • Szacowanie ilości pracy dla zespołu – w bliższej i dalszej przyszłości, na podstawie doświadczeń i analiz z okresów minionych oraz trendów na rynku
  • Rekrutowanie pracowników, zwolnienia, rotacja w zespole
  • Stosowanie finansowych i pozafinansowych motywatorów, rozumienie jaki jest ich koszt pieniężny a jaki w postaci angażowania czasu i wysiłku menedżera działu
  • Dostosowanie motywatorów do preferencji motywacyjnych pracowników
  • Planowanie szkoleń i działań rozwojowych dla pracowników, uwzględniając obecne i przyszłe potrzeby kadrowe działu oraz preferencje pracowników
  • Radzenie sobie z nagłymi odejściami, chorobami, absencjami
  • Przeprowadzenie analizy ekonomicznej funkcjonowania swojego działu – porównanie kosztu jego istnienia do wartości którą kreuje dla firmy
  • Optymalizowanie pracy zespołu przez zastępowalność pracowników

FABUŁA
Na konkurencyjnym rynku działa pięć laboratoriów badawczych oferujących badania i analizy dla biznesu. Uczestnicy, podzieleni na 5 zespołów, zostają menedżerami zespołów laboratoriów. Ich zadaniem jest zbudowanie najbardziej zyskownego laboratorium. Sukces nie zależy tu jednak od technologii, ale zbudowania najbardziej efektywnego i dopasowanego do otrzymanych zadań zespołu. Wygra firma, która zatrudni najlepszych badaczy, a potem będzie ich tak motywować i planować im karierę, by z jednej strony nie odeszli oni do konkurencji, a z drugiej by koszty działań motywacyjnych zmieściły się w budżecie. Zatrudnionych ludzi trzeba będzie szkolić – ale wydając na edukację jak najmniej, za to ucząc tych umiejętności które przydadzą się w kolejnych latach gry. Wreszcie, zadaniem uczestników będzie takie podzielenie zadań pomiędzy badaczy, by zoptymalizować zatrudnienie i jego koszt, zadbać o zastępowalność kadry, dopasować się do ilości i specyfiki otrzymywanych z rynku zamówień.
Zwycięży zespół w którym wszystkie zadania (kontrakty badawcze) będą realizowane prawidłowo i terminowo, załoga będzie zadowolona (wysoka motywacja), a relacja przychodu laboratorium do kosztów wynagrodzeń i innych personalnych będzie najlepsza (najwyższy zysk).

REKWIZYTY
Plansze do gry, arkusze obliczeniowe, karty pracowników, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA
1- 2 dni szkoleniowe. Symulacja może być połączona ze szkoleniem warsztatowym dot. zarządzania zespołem, motywowania, delegowania lub przywództwa – zależnie od Państwa oczekiwań.

WIELKOŚĆ GRUPY
12 – 24 osoby

REALIZACJA

Wszystkie nasze gry realizujemy online i na salach szkoleniowych

4.9/5 - (16 votes)