Czym są gry biznesowe stosowane na naszych szkoleniach?

Gry biznesowe to wielowymiarowe ćwiczenia decyzyjne. Stawiają uczestników szkolenia przed złożonym problemem, który muszą oni rozwiązać poprzez podjęcie określonego działania. Mają nie tylko zaplanować i przedyskutować swoje zachowanie – jak w case study – ale też wykonać określone ruchy. Oczywiście każdy ruch pociągnie za sobą konsekwencje (np. podejmuję decyzję o kupnie fabryki – za chwilę będę musiał wyłożyć gotówkę. Nie mam gotówki – będę musiał zaciągnąć kredyt. Nie dam rady go spłacić – bank przejmie moją firmę za długi).

Od zwykłych gier menedżerskich (uczących np. kierowania zespołem) różnią się dwoma elementami. Po pierwsze, gry symulacyjne są oparte na modelach oddających wszystkie kluczowe ekonomiczne i rynkowe realia, w których funkcjonuje firma. Po drugie, jednym z elementów scenariusza jest zawsze warstwa finansowa. Oznacza to, że uczestnicy podejmują decyzje, które realizują za pomocą wprowadzonej do gry wirtualnej waluty (kupują, sprzedają, ponoszą koszty inwestują…). Również wynik gry jest obrazowany w symulowanym pieniądzu – miernikiem jakości pracy uczestników jest uzyskany zarobek lub zbudowana wartość finansowa.

Gry biznesowe obrazują funkcjonowanie całego rynku, pojedynczego przedsiębiorstwa, lub fragmentu firmy (np. hali produkcyjnej, oddziału handlowego). Prawie zawsze mają formę rywalizacji kilku zespołów. Uczestnicy, by wygrać (np. osiągnąć najwyższy zysk lub zrealizować najlepszy projekt) podejmują takie same decyzje, jakie w rzeczywistości musieliby podjąć w firmach. Planują strategię, ustalają ceny i plany marketingowe, inwestują, itp.

Większość symulacji jest wieloetapowa. Prowadzący grę symuluje np. kilka kolejnych „lat” przez które rywalizują drużyny. Dlatego niemal nigdy nie trwają one krócej niż 6-7 godzin, a często są prowadzone przez wiele dni. Jednak ten wydłużony czas ćwiczenia daje ogromne korzyści. Po pierwsze, gracze w kolejnych etapach doświadczają konsekwencji decyzji, które podjęli w poprzednich. Jak w życiu – jeżeli rok temu zapomniałem o serwisowaniu maszyn, w kolejnym utracę na nie gwarancję. Po drugie, w kolejnych „latach” grupa może naprawić błąd popełniony wcześniej i zobaczyć, czy teraz postąpiła właściwie (nauka na błędach). Wreszcie, symulacje pozwalają pokazać wieloletnie trendy rynkowe.

Rodzaje gier szkoleniowych

W badaniu Gry Szkoleniowe 2012 zrealizowanym przez Training Projects i Polskie Stowarzyszenie Trenerów Outdoor, spytaliśmy 128 szefów działów szkoleń w firmach, jakiego typu gry szkoleniowe kupują najchętniej. Były to:

1.Gry team building uczące kompetencji społecznych, w szczególności pracy i komunikacji w zespole – 68% wskazań

2. Gry menedżerskie rozwijające kompetencje związane z kierowaniem ludźmi i przywództwem – 45% badanych

3. Planszowe gry symulacyjne – uczące kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem: planowanie strategiczne, zarządzanie produkcją, sprzedażą, marketingiem, projektami i finansami. – 32% badanych

4. Gry negocjacyjne – związane z kształceniem umiejętności negocjowania, sprzedaży itp. – 25% badanych

5. Gry e-learning odbywające się w formie wirtualnej – 16% badanych.

4.9/5 - (44 votes)