Uczestnicy symulacji stają się szefami zakładów produkcyjnych w dużym przedsiębiorstwie. W ich rękach spoczywa organizacja hali produkcyjnej, decyzje w sprawie określania wydajności, nowoczesności i niezawodności stosowanych technologii produkcyjnych. Uczestnicy muszą również planować zakupy materiałów, półproduktów i maszyn i urządzeń. Planowanie kosztów magazynowych po stronie surowcowej jak i produktowej stanowić będzie istotny element kosztowy w symulacji.
Production Simulation to planszowa (wspomagana komputerowo) produkcyjna gra symulacyjna, w której działa kilka konkurujących ze sobą zespołów. Gra dzieje się w czasie rzeczywistym (działania samych uczestników kształtują w dużym stopniu sytuację w hali produkcyjnej), co sprawia że jest niezwykle emocjonująca. Istnieje też wariant gry rozgrywany online, w chmurze (nie wymaga od uczestników żadnego oprogramowania)

CEL EDUKACYJNY
Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • organizację produkcji (zależności między gniazdami, planowanie przezbrojeń, radzenie sobie z opóźnieniami)
 • jak koszty produkcji wpływają na koszty funkcjonowania firmy
 • jak racjonalnie obniżać koszty produkcyjny i planować wydatki
 • jak podejmować decyzje dotyczące zakupu materiałów, półproduktów, maszyn i części
 • jak planować stan surowców i wyrobów gotowych w magazynach

FABUŁA
W pewnej dużej firmie istnieje kilka zakładów produkcyjnych. Zarząd ogłosił, że w najbliższych tygodniach zamierza wdrożyć projekt zmierzający do poprawy produktywności i organizacji produkcji w każdym z nich. Załoga tego zakładu, który najlepiej usprawni swoją pracę, dostanie nagrodę.
O wyniku będą decydować: niskie koszty produkcji, wysoka jakość (niski odsetek braków), terminowość (brak opóźnień) i szybkość realizacji nowych rodzajów zamówień (elastyczność w przestawieniu produkcji na nowy wyrób).
Wszystkie zakłady rozpoczęły więc usprawnienia na liniach produkcyjnych. Mają 4 miesiące na doskonalenie się. Kierownicy produkcji mają zmniejszyć koszty (m.in. poprzez coraz bardziej racjonalne decyzje zakupów surowców, części i maszyn), skrócić czasy przestojów, poprawić organizację pracy i jakość. Ich praca będzie oceniana co miesiąc – po każdym miesiącu kierownik otrzyma raport za poprzedni okres. Na jego podstawie będzie mógł wyciągnąć wnioski i podjąć lepsze decyzje w kolejnym miesiącu.
Za 4 miesiące zarząd wyłoni zwycięzców…

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy gry produkcyjnej:

Planowanie

 • Organizacja hali produkcyjnej (ilość i sprawność maszyn)
 • Ustalenie ogólnych planów produkcyjnych (ilość maszyn, wielkość stanów magazynowych itp.)
 • Planowanie przepływów materiałowych na halach produkcyjnych i magazynach
 • Monitorowanie kosztów produkcji (koszy maszyn, koszty postojów, koszty magazynowania)
 • Dopasowanie jakości i wydajności produkcji.
 • Wybrane elementy planu mogą na Państwa życzenie mogą zostać z góry narzucone uczestnikom w formie „wytycznych od centrali”

Finanse

 • Przygotowywanie uproszczonego tygodniowego budżetu zakładu (przychody i wydatki)
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi (zadania realizowane przez pracowników stałych i czasowych)
 • Planowanie płynności finansowej zakładu
 • Analiza kosztów i poszukiwanie sposobów ich obniżania (np. skrócenie przebiegów materiałowych na halach produkcyjnych)
 • Analiza czy koszty prowadzenia zakładu znajdują pokrycie w uzyskiwanych łącznych przychodach.

Produkcja

 • Ustalenie struktury i wielkości parku maszynowego
 • Wybór pomiędzy rodzajami linii produkcyjnych
 • Ustalanie wielkości produkcji
 • Zakup maszyn produkcyjnych
 • Inwestycje w badania i rozwój

REKWIZYTY
Plansze do gry, arkusze obliczeniowe, modele i rekwizyty obrazujące surowce, półprodukty i produkty, hale i linie produkcyjne, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA

1-2 dni – sama symulacja. Może ona też być wzbogacona o warsztaty dot. zarządzania zespołem produkcyjnym i roli lidera.

WIELKOŚĆ GRUPY
12 – 30 osób

4.9/5 - (27 votes)