REALIZACJA
Wszystkie nasze gry realizujemy online i na salach szkoleniowych.

ISTOTA GRY
Uczestnicy dowiadują się, że właśnie zostali członkami zespołu projektowego w niezwykle nowoczesnej firmie budowlanej. Ich zadaniem jest zbudowanie ultranowoczesnego mostu nad rzeką.
Zarząd dla zoptymalizowania pracy zespołu projektowego podzielił go ma kilka mniejszych grup. Każda z nich musi wybudować inne elementy konstrukcji: przęsła, nawierzchnię i zjazdy i podjazdy, bariery ochronne i inną infrastrukturę.
By to osiągnąć muszą zaplanować w całości swoją prace, określić cel i mierniki projektu (na koniec będą rozliczeni z czasu, budżetu, kryteriów jakościowych) oraz skoordynować współpracę podgrup pracujących w osobnych pomieszczeniach.

CEL EDUKACYJNY
Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

  • jak zaplanować projekt – cele i zadania
  • jak zaplanować budżet projektu
  • jak ustalić szczegółowy kalendarz pracy i podział zadań
  • jak radzić sobie ze zmianami i odchyleniami w pracy zespołu projektowego
  • jak racjonalnie wykorzystywać zasoby: ludzi, czas, pieniądze, narzędzia i sprzęt
  • jak organizować komunikację w projekcie.

FABUŁA
Wiodąca firma budowlana właśnie wygrała prestiżowy przetarg na budowę supernowoczesnego mostu nad największą rzeką w kraju. Projekt trudny, bo czasu na realizację pozostało niewiele a i koszty budowy zostały zminimalizowane. Dlatego zarząd postanowił, że część prac będzie realizowana w różnych miejscach dla obniżenia kosztów, a konstrukcja będzie składana z gotowych elementów na miejscu budowy.
Budowę każdego z głównych elementów powierzył odrębnemu zespołowi. Inwestor pozostawił wolna rękę w wielu kwestiach technologicznych i architektonicznych, zatem od decyzji zespołu zależy kształt i konstrukcja mostu.
Zespół projektowy musi zaplanować technologię (nośność, zjazdy i rozjazdy, elementy infrastruktury) – choć tak naprawdę ta w grze jest dość prosta i wykształcenie inżynierskie nie daje tu wielkiej przewagi. Znacznie istotniejsze są elementy menedżerskie: budżet projektu, harmonogram prac, harmonogram wydatków, spotkania robocze członków podzespołu.
Ponadto planowaniu musi podlegać logistyka dostarczania półfabrykatów na miejsce powstania mostu.
O co gramy? Jak zwykle o zysk. Czy zwrócą się poniesione wydatki na materiały do budowy i koszty pracy zespołu projektowego? Czy firma na projekcie zarobi czy będzie musiała do niego dołożyć?

REKWIZYTY
Arkusze obliczeniowe, modele i rekwizyty służące budowie, sprzęt konstrukcyjny, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA
4 – 6 godzin – sama gra. Może ona być też wzbogacona o pełny warsztat dot. zarządzania zespołem projektowym lub planowania projektu (warsztat razem z symulacją trwa zwykle 2-3 dni, zależnie od uzgodnionego programu).

WIELKOŚĆ GRUPY
Do 16 osób (wersja jednogrupowa), do 300 osób (wariant integracyjny).

5/5 - (2 votes)