ISTOTA SYMULACJI
Uczestnicy naszej gry biznesowej stają się prezesami firm handlowo – dystrybucyjnych oferującym swoje produkty na konkurencyjnym rynku hurtowym. Są odpowiedzialni za formułowanie i realizację celów sprzedażowych oraz zysk swojej firmy.
Distribution Game to gra planszowa (wspomagana komputerowo), w której na jednym rynku działa kilka konkurujących ze sobą zespołów. Gra dzieje się w czasie rzeczywistym (działania samych uczestników kształtują w dużym stopniu sytuację na rynku), co sprawia że jest niezwykle emocjonująca. Gra może być realizowana online i na salach szkoleniowych.

CEL EDUKACYJNY
Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • zasady budowania strategii handlowej i rynkowej firmy dystrybucyjnej
 • zasady operacyjnego kierowania zespołem sprzedażowym
 • planowanie sprzedaży, w tym budżet, targety i ceny
 • działania wspierające sprzedaż (promocja, budowanie lojalności klienta)

FABUŁA
Na rynku (przedstawionym w formie współzależnych gier planszowych) konkuruje kilka firm handlowych, próbujących dotrzeć do tej samej grupy klientów (sprzedaż hurtowa). Wszystkie firmy mają w ofercie te same produkty (dwa, pochodzące z różnych segmentów rynku). Zadaniem uczestników – wcielających się w członków zarządu – jest opracowanie strategii zdobycia i utrzymania jak największej ilości klientów, ale jednocześnie realizacja założonych celów sprzedażowych (ilościowych i wartościowych). By to zrobić, muszą opracować strategię sprzedaży, zrekrutować zespół handlowców i ustalić organizację ich pracy, stworzyć system wynagrodzeń i prowizji, opracować ofertę, politykę cenową i rabatową, podjąć działania promocyjne wspierające sprzedaż i budujące lojalność klientów… Do tego zarządzać budżetem po stronie przychodowej (planowanie przychodów, targety itp.) oraz kosztowej (koszty funkcjonowania działu sprzedaży).

Czy zrealizują targety? Czy zdobędą wystarczającą ilość stałych klientów? Czy zmieszczą się w budżecie? Czy wygrają z konkurencją?

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy:

Strategia

 • Ustalenie ogólnej strategii sprzedaży (np. decyzja, czy firma wybiera strategie typu low cost czy też chce zostać liderem pod względem marży itp.)
 • Wybór segmentów rynku, w których chce działać firma
 • Monitorowanie trendów na rynku i dostosowywanie strategii do zmienności rynku
 • Monitorowanie kosztów działania oddziału handlowego (pensje sprzedawców, prowizje, samochody, promocja sprzedaży itp.)

Marketing i sprzedaż

 • Ustalenie działań promocyjnych (wsparcie sprzedaży)
 • Ustalenie wielkości zespołu sprzedażowego
 • Przydzielenie sprzedawcom klientów
 • Ustalenie liczby spotkań z każdym klientem
 • Przygotowywanie polityki cenowej, rabatowej i ofert

Finanse

 • Przygotowywanie uproszczonego kwartalnego budżetu (przychody i wydatki)
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi (pensja a prowizja)
 • Planowanie płynności finansowej firmy

Logistyka

 • Dostosowanie strategii sprzedaży do posiadanych zapasów towaru w magazynie
 • Zarządzanie terytorium: podział terenu pomiędzy handlowców i planowanie kolejności wizyt

REKWIZYTY
Plansze do gry, arkusze obliczeniowe, mapy terytorialne, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA
1 – 2 dni szkoleniowe

WIELKOŚĆ GRUPY
12 – 24 osoby

4.9/5 - (26 votes)