Fabuła symulacji

Uczestnicy dowiadują się, że właśnie zostali członkami nowo powołanego zespołu projektowego. Ich zadaniem (każdego z zespołów) jest zbudowanie dla klienta hotelu, po czym sprzedanie tego obiektu na wolnym rynku.
Zespół musi zaplanować szereg działań w ramach projektu: podzielić się rolami, ustalić budżet, wybrać miejsce budowy, zdecydować jakie udogodnienia (np. SPA) wpisują się w potrzeby klientów, przewidzieć ryzyka, ustalić harmonogram etapów pracy. Im szybciej sfinalizują swój projekt tym mają większe szanse powodzenia. Cały czas muszą pamiętać o dochodowości projektu, ale też reagować na liczne zmiany i niespodzianki.
Wszystko to będzie się odbywać w ramach ustalonej struktury gry, która narzuca przebieg warsztatu, ale nie narzuca strategii i taktyki działania.
Każde działanie będzie miało swoje odzwierciedlenie w ponoszeniu kosztów, ale również w podniesieniu wartości produktu – walutą w grze są specjalne monety „centavo”, które leżą na stole.

Uczestnicy gry doświadczą i zrozumieją

 • jak zaplanować projekt – cele i zadania
 • jak zaplanować budżet projektu i jego płynność finansową
 • jak ustalić szczegółowy kalendarz pracy i podział zadań
 • jak radzić sobie ze zmianami i odchyleniami w pracy zespołu projektowego
 • jak racjonalnie wykorzystywać zasoby: ludzi, czas, pieniądze, narzędzia i sprzęt

Decyzje podejmowane w ramach gry:

Budżet i inwestycje

 • Ustalenie stopnia wykorzystania budżetu.
 • Cash flow i harmonogram płatności.
 • Ustalenie proporcji budżetu – wewnętrzny (np. koszty płac członków zespołu projektowego,) zewnętrzne (np. koszty materiałów do budowy).
 • Wybór kategorii wydatków i podwykonawców.

Plan i harmonogram projektu

 • Wyznaczenie celów projekt – wielkość projektu (ilość pokoi w hotelu itp) i jakość (wg. kryteriów klienta).
 • Określenie listy zadań w projekcie.
 • Określenie wielkości zespołu projektowego.
 • Ustalenie kolejności zadań i konkretnych tygodni ich wykonania.

Zarządzanie bieżącą realizacją projektu

 • Zatrudnianie i zwalnianie członków zespołu projektowego.
 • Dobór członków zespołu pod kontem optymalizacji kosztów.
 • Reagowanie na niespodzianki i nowe informacje z rynku.
 • Dostosowywanie projektu do zmieniających się celów i mierników oceny projektu.
 • Rozwiązywanie problemów wąskich gardeł (np.: choroba pracownika i mniej rąk do prac).
 • Reagowanie na działania konkurencji.

REKWIZYTY
Plansze do gry, arkusze obliczeniowe, modele i rekwizyty obrazujące surowce, półprodukty i produkty, hale i linie produkcyjne, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA
2 dni – sama symulacja. Może ona być też wzbogacona o pełny warsztat dot. zarządzania zespołem projektowym lub planowania projektu (warsztat razem z symulacją trwa zwykle 3-4 dni, zależnie od uzgodnionego programu).

WIELKOŚĆ GRUPY
9 – 24 osoby

REALIZACJA
Wszystkie nasze gry realizujemy online i na salach szkoleniowych.

4.9/5 - (20 votes)