Z przyjemnością informujemy, że wg. Rankingu Firm Szkoleniowych* jesteśmy drugą najlepszą firmą szkoleniową w Polsce. Dziękujemy Państwu – naszym Klientom.

Wszystkie nasze gry realizujemy online i na salach szkoleniowych. Ale to nie jedyne atuty. Dlaczego warto poznać bliżej nasze symulacje strategiczne? Jest aż 12 powodów.

Gry symulacyjne obrazujące realia biznesowe i strategiczne

 • Projektujemy gry na indywidualne zamówienie – możemy odzwierciedlić realia biznesu w Państwa firmie.
 • Uczestnicy gier wcielają się w rolę zarządu symulowanego przedsiębiorstwa. Zarządzają wszystkimi kluczowymi obszarami: finansami, marketingiem, sprzedażą, logistyką…
 • Symulacje toczą się na dynamicznym i zmiennym rynku – uczestnicy grają z kilkoma rywalizującymi zespołami, swoimi własnymi decyzjami kształtując rynek. Dodatkowo, prezentowany przez trenerów model rynku dobrze oddaje specyfikę polskiej gospodarki.
 • Grupa planuje, podejmuje decyzje i realizuje działania, a za kilka minut otrzymuje informacje o swojej skuteczności i o osiągniętych efektach. Może wiec natychmiast wprowadzić korekty i poprawić swoje wyniki w przyszłym okresie.
 • Gry symulacyjne nie mają elementów losowych. Uczestnicy są kreatorami swoich strategii
  i większości wydarzeń na rynku.

Trenerzy prowadzący gry – doświadczeni menedżerowie

 • Wszyscy trenerzy prowadzący gry strategiczne pracowali wcześniej jako członkowie zarządu lub menedżerowie wyższego szczebla w renomowanych polskich firmach i międzynarodowych korporacjach
 • Warsztaty prowadzą tylko stali trenerzy Training Projects. Przechodzą oni regularne szkolenia podnoszących ich umiejętności.
 • Nasi trenerzy to osobowości. Niemal każdy z nich, poza pracą menedżera i trenera, ma też drugą twarz: alpinisty, żeglarza, albo naukowca. Prowadząc gry strategiczne, wykorzystują swoje pasje do uatrakcyjniania zajęć.

Warsztaty symulacyjne pozwalające poczuć, zrozumieć i zapamiętać

 • Nasze szkolenia sprawiają, że uczestnicy skutecznie zapamiętują do 80% przekazywanej wiedzy, jednocześnie dobrze ją rozumiejąc. To wskaźnik nieosiągalny przy użyciu innych metod.
 • Symulacje pozwalają zrozumieć złożone zjawiska i pojęcia, które trudno przekazać w książce czy na wykładzie, np. zasady obiegu pieniądza w firmie, płynność finansową itp.
 • Gry strategiczne to jedyna metoda w której uczestnicy mogą podejmować decyzję i na żywo obserwować ich skutki. Wszystkie błędy jakie popełnią i sukcesy, które osiągną, będą miały doskonałą wartość edukacyjną.
 • Symulacje są emocjonującym przeżyciem – wiele osób porównuje je nawet do „pozytywnego hazardu bez ryzyka nałogu”. Dzięki temu uczestnicy są bardziej zaangażowani i skuteczniej zapamiętują szkolenie. Są tak przejęci grą, że często nie chcą opuszczać stanowiska gry nawet na czas posiłków.

Ranking Firm Szkoleniowych

4.9/5 - (33 votes)