REALIZACJA
Wszystkie nasze gry realizujemy online i na salach szkoleniowych

ISTOTA GRY
Niezwykle emocjonująca, pełna niespodzianek i zaskakujących rozwiązań negocjacyjna gra negocjacyjna. Uczestnicy wcielają się w zarządy firm funkcjonujących na rynku nieruchomości. Ich celem jest pomnażaniu posiadanych nieruchomości – co wymaga wchodzenia w konsorcja i negocjowania między sobą.
Uczestnicy gry zmierzą się w niej z sobą samymi, ale i z zawodowymi negocjatorami, którzy usiądą po drugiej stronie stolika… Atrakcyjności grze dodaje fakt, iż kupujemy i sprzedajemy z wykorzystaniem prawdziwych, miedzianych pieniędzy, mapę miasta obrazuje ogromna plansza, a budynki mają trójwymiarową formę.

CEL EDUKACYJNY
Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • na czym polega planowanie negocjacji
 • do czego służy analiza stanowiska i interesów drugiej strony
 • jak prowadzić negocjacje w zespole negocjacyjnym a jak trójstronne, konsorcjalne
 • jak negocjować, gdy z drugą stroną łącza nas wspólne interesy, a jednocześnie sprzeczność stanowisk
 • jak nie dać ponieść się emocjom

FABUŁA
Na terenie dużego miasta Inwestowice działa pięć firm inwestycyjnych specjalizujących się w zakupie nieruchomości i pomnażaniu swojego majątku: domów, centrów handlowych, biurowców, terenów przemysłowych, magazynów pod wynajem.
Te pięć firm konkuruje ze sobą o miano MegaInwestora, który zdobędzie majątek wart najwięcej. Ale, choć konkurują, to jednocześnie muszą współpracować: sprzedawać sobie nawzajem grunty i budynki, powoływać konsorcja przetargowe.
W każdej z tych sytuacji zmuszeni są do negocjowania. Ze sobą – gdy wchodzą w konsorcja lub handlują gruntami i budynkami. Z podmiotami zewnętrznymi – w przetargach i przy zakupie usług.
Stale działają w warunkach niepewności. Walcząc o zamówienie w przetargu, wiedzą że negocjują i oni i ich konkurent. To ciągłe balansowanie na krawędzi: dam większy rabat to nie osiągnę zysku. Ale gdy nie dam rabatu – da go konkurent i wygra zamówienie.
Na dodatek, intencje niektórych graczy tego rynku są owiane aurą tajemnicy… Nie o zysk im chodzi – to pewne. Ale o co?
Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy gry negocjacyjnej:

Strategia

 • Ustalenie ogólnej strategii negocjacji (np. decyzja, czy firma buduje trwałe konsorcja czy inne do każdego projektu),
 • Wybór rodzajów inwestycji (np.: mieszkania, fabryki) które chce realizować firma
 • Decyzje dot. zakupu nowych działek
 • Monitorowanie zmiennych makroekonomicznych wpływających na opłacalność realizowanych projektów’
 • Monitorowanie wielkości posiadanego majątku i adekwatne wykorzystywanie go jako atutu i przewagi w negocjacjach

Decyzje w czasie negocjacji

 • Wybór techniki i stylu negocjowania
 • Tworzenie propozycji wyjściowej do negocjacji
 • Ocena propozycji wyjściowych strony przeciwnej
 • Prowadzenie równoległych negocjacji z wieloma partnerami
 • Analiza oczekiwanej stopy zwrotu z potencjalnych projektów
 • Definiowanie pułapów po niżej których ustępstwa są nieopłacalne

Zespół negocjacyjny

 • Podział zadań w zespole negocjacyjnym
 • Dobór zadań do osobowości członków zespołu
 • Rozdział roli negocjatora i zespołu wspierającego
 • Określenie ilości osób negocjujących w imieniu zespołu.

REKWIZYTY
Plansze do gry, , modele i rekwizyty obrazujące świadczone usługi, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA
1 – 2 dni szkoleniowe – sama symulacja wraz z omówieniami. Dodatkowo, gra może być połączona ze szkoleniem warsztatowym dot. negocjacji.

WIELKOŚĆ GRUPY
12 – 24 osoby

4.9/5 - (26 votes)