Aktualnie realizujemy już drugi subsydiowany projekt mentorski „Nowoczesne Zarządzanie” w województwie śląskim jedynie dla NGO (niedostępne dla spółek komercyjnych). Uczestnikami zostać mogą czlonkowie stowarzyszeń, którzy mają ambicje zmiany i rozwoju swojej postawy w obszarze umiejętności interpersonalnych.

Najważniejszymi modułami naszej praktycznej konferencji będą:
– Cztery spotkania ćwiczeniowe: „Zarzadzanie zespołem w organizacji”, „Lider – przywódca – menedżer”, „Efektywność osobista” i „Pedagogika i uczenie dorosłych”.
– Symulacje Biznesowe: „Kreatywne Kasyno Menedżerskie” i „Sales Express”.
– Interaktywne Spotkania Team Buiding z modułami związanymi z obozowaniem pod namiotem.
Rzec jasnapojedyńcze gry oczywiście nie sprowokują do zmiany postaw i zachowań. Mając to na uwadze,, słuchacze poznają też narzędzia: „Interdyscyplinarny Barometr Przywództwa”, „Droga Rozwoju i Nauki” a także Studium Przypadku „Heurystyka Problemowa” na podstawie koncepcji Asnyka.
Programy i Wyjazdy Integracyjne zaprojektowaliśmy dla stażystów i praktykantów, którzy widzą w sobie potencjał lidera.
Do końca miąsiąca poszukujemy trzech ko- coachów do koordynowania szkoleń team building. Nasi przyszli partnerzy muszą umieć panować nad kajakami na nietrudnych jeziorach, bezpiecznie asekurować na ściance wspinaczkowej a dodatkowo hamować i skręcać na nartach lub desce w stopniu przynajmniej minimalnym. Przyjety coach będzie jedynie asystował przy pracy z grupą i nie potrzebuje doświadczenia trenerskiego.
Serdecznie zapraszamy do aplikowania.

DODATKOWE FAKTY – SEMINARIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Cena: 650 PLN plus VAT za dwa etapów programu.
Cena zawiera w sobie: każdego dnia sześć godzinnych bloków ćwiczeniowych, obszerny skoroszyt podsumowań merytorycznych – wydruki, konto użytkownika premium w HRmapa.pl, trzy posiłki dziennie, przewóz uczestników do miejsca realizacji zajęć, pobyt w komfortowym ośrodku szkoleniowym, wyjazd integracyjny.
Miejsce zajeć: dworek Jasstrząb
Aktywności po godzinach i wyjścia integracyjne to: wycieczki rowerowe, hydroterapia i grota solna. Koszt dostępny na zapytanie.
Moderatorzy główni szkoleń: Dorota Owczarska, Bartosz Bacia

Biblioteczka na zajęcia i wyjazdy:

Robbins Anthony “Obudź w sobie olbrzyma”, Winget Larry “Zamknij się! Przestań narzekać i zacznij żyć!”, Kobolewska J.: Środki masowego oddziaływania., Witt M., Całościowa identyfikacja, czyli jak być znanym, chcianym i lubianym, Krzysztof Obłój. „Zarządzanie strategiczne w teorii i przypadkach”.

Biblioteczka dodatkowa na seminaria i szkolenia integracyjne:

„Empatia. Co potrafią lustrzane neurony” – prof. Karolina Asfatowicz, „Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne” – prof. Iwona Asfatowicz, „Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata” – Krzysztof Józefowicz, „Środki masowego przekazu a człowiek niepełnosprawny”, – prof. Tadeusz Polak, „Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów” – prof. Hanna Pasternak, „Zainteresowanie studentów studiowaniem i pracą zawodową” – doc. Hanna Duda, „Historia psychiatrii. Od zakładu dla obłąkanych po erę Prozach ” – prof. Karolina Kowal, „Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego” – prof. Jerzy Czyżyk.

WCZEŚNIEJSZE WYDARZENIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Zagadnienia z wcześniejszych projektów:
• Zdolność egzekwowania planowania od siebie i od współpracowników;
• Komunikacja niewerbalna,
• Pułapki i bariery komunikacyjne – jak sobie z nimi radzić?
• Pełniejsze zrozumienie metod perswazji narracyjnej.
• Umiejętność zaaranżowania przestrzeni podczas prezentacji
• Pełniejsze zrozumienie szybkich technik opanowywania tremy
• Kształtowanie wiary we własną ofertę i w szanse powodzenia
• Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
• Autoprezentacja i pierwsze wrażenie przez telefon.
• Rodzaje pytań.
• Miesiąc i tydzień pracy handlowca – struktura moich zadań w czasie.
• Kto buduje bariery – klient czy sprzedawca?
• Odkrywanie manipulacji i sposoby obrony przed nimi

5/5 - (1 vote)