Aktualnie realizujemy nowy subsydiowany moduł edukacyjny „Barometr Rozwoju” w województwie śląskim specjalnie dla trzeciego sektora (niedostępne dla organizacji komercyjnych). Beneficjentami są aktywiści z organizacji lub fundacji, którzy określili swoje luki kompetencyjne w zakresie umiejętności liderskich.

Podstawowymi etapami planowanego procesu nauki zostały wybrane:
– 4 warsztaty ćwiczeniowe: „Etapy rozwoju i formowania grupy”, „Lider – przywódca – menedżer”, „Zarządzanie projektami” oraz „Pedagogika i uczenie dorosłych”.
– Gry Biznesowe: „Drużynowe Scrabble” i „Construction Board”.
– Aktywizujące Wyjazdy Integracyjne z sesjami wspinaczkowymi.
Rzec jasnasame w sobie powyższe gry rzecz jasna nie dadzą trwałych efektów w pracy. Ponieważ jesteśmy tego swiadomi, grupy przećwiczą także narzędzia: „Interdyscyplinarny Barometr Przywództwa”, „Piramida Postępu i Potencjału Osobowości” jak również Scenariusz „Kreator Rozwiązań” według metody Barroso.
Nasze konferencje i Wyjazdy Integracyjne stworzyliśmy dla sprzedawców, którzy liczą na rozwój społeczno – osobisty.
Przez najbliższe dwa tygodnie rekrutujemy kilku ko- konsultantów do zrealizowania wyjazdów integracyjnych. Potencjalni współpracownicy powinni potrafić pływać w kajaku, prowadzić łatwe drogi wspinaczkowe a także szusować na jednej lub dwóch deskach na poziomie nie niżej niż przeciętnym. Wyselekcjonowany coach będzie koordynował podgrupy w ramach scenariusza i może być osobą poczatkujacą.
Gorąco zachęcamy do składania dokumentów.

SZCZEGÓŁOWE FAKTY – SPOTKANIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Cena: 720 zl netto za pięć dni zajęć.
Cena dotyczy: codziennie cztery sesje po 45 minut, teczkę z kompletem cwiczeń, pakiet licencyjny do samodzielnego prowadzenia pozanych gier i zabaw, lunche z karty w restauracji, dojazd na miejsce, meldunek w kameralnym hotelu, wyjazd integracyjny.
Miejsce zajeć: dwór Kasztan
Rozrywki fakultatywne i zabawy integracyjne to: paintball, wieczorne kino pod chmurka. Cena katalogowa nie obejmuje tych aktywności.
Mentorzy programów: Iwona Piga, Tomasz Asnyk

Ksiązki na szkolenia i wyjazdy:

Ferrazzi Keith, Raz Tahl “Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie”, Leoński Braun-Gałkowska M.: Oddziaływanie obrazów przemocy na psychikę, „Ethos” , Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. , Altkorn J. Strategie marki w marketingu międzynarodowym, Makiełło – Jarża G.: Podstawy psychologii ogólnej.

Biblioteczka dodatkowa na warsztaty i szkolenia integracyjne:

„Metafory w psychoterapii. Cz. 1” – prof. Krzysztof Duda, „Terapie zaburzeń psychicznych” – prof. dr hab. Karolina Kowal, „Szantaż emocjonalny” – dr hab. Adam Stachan, „Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców?”, – prof. Grażyna Gawron, „Człowiek i wartości. Księga pamiątkowa poświęcona 35 leciu pracy naukowej i 40 leciu pracy nauczycielskiej Profesora Jana Szmyda” – Grażyna Szewczyk, „Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu ” – prof. dr hab. Natalia Stachan, „Poczucie własnej wartości” – prof. Jerzy Dratwa, „Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego” – dr hab. Karolina Niemiec.

WCZEŚNIEJSZE KONFERENCJE I WYJAZDY INTEGRACYJNE

O tym mówiliśmy w minionych edycjach:
• Uświadomienie własnego stylu rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie stylu partnera i świadome kierowanie rozmową nastawioną na rozwiązanie, a nie eskalacje konfliktu
• Dokładne omówienie metod komunikowania zmian w organizacji, przećwiczenie prowadzenia rozmów i przygotowywania komunikatów pisemnych ogłaszających zmiany
• Rozwój umiejętności świadomego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
• Zdobycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sporów
• Pełniejsze zrozumienie metod prowadzenia skutecznej sprzedaży przez telefon.
• Nabycie praktycznej umiejętności prowadzenia etapowej rozmowy handlowej z wykorzystaniem technik sprzedaży.
• Nabycie umiejętności stawiania własnych celów i planowania sprzedaży.
• Coaching – doraźne działanie czy stały proces?
• Przygotowanie do sprzedaży telefonicznej.
• Co kupujemy – produkt czy rozwiązanie, które daje korzyści?
• Techniki negocjacyjne – rozwinięcie negocjacji – zasada wzajemności, technika „wyższej instancji”, zasada „malejąca wartość przysług”, techniki na impas, pat i zastój w negocjacjach, zawsze proś o coś w zamian, taktyka „dobry/zły”.
• Psychologiczne i emocjonalne aspekty zmian – reakcje pracowników na zmiany
• Manipulacje w negocjacjach.

Rate this post