Do końca roku uruchomiliśmy szósty subsydiowany projekt edukacyjny „Transformacyjny Lider” w regionie opolskim jedynie dla organizacji non profit (nie dla spółek komercyjnych). Uczestnikami zostać mogą wolontariusze, którzy liczą na wzrost posiadanej wiedzy dot. umiejętności biznesowych.

Podstawowymi fragmentami projektu zostały wybrane:
– Cztery spotkania interaktywe: „Specyfika zespołów projektowych i liniowych”, „Koncepcja przywództwa wg. Blancharda”, „Coaching wewnętrzny podwładnych” a także „Szef jao trener i coach dla wolontariuszy”.
– Symulacje Biznesowe: „Drużynowe Domino” i „Time Challange”.
– Adrenalinowe Wyjazdy Integracyjne z grami biegowymi na orientację.
Rzec jasnasame zabawy rzecz jasna nie byłyby efektywną forma nauki. Z tej też przyczyny, nasi absolwenci przećwiczą również narzędzia: „Społeczny Barometr Postaw”, „Scieżka Postępu Eksperckiego” jak również Zadanie „Pytania i Wnioski” na bazie schematu Vincenta.
Eventy i Wyjazdy Integracyjne zaprojektowaliśmy dla pracowników administracyjnych, którzy liczą na oderwanie się od rutyny i zastoju.
Chwilowo zapraszamy do współpracy zainteresowanych pomocniczych mentorów do zorganizowania szkoleń team building. Aplikanci powinni umieć panować nad kajakami na nietrudnych jeziorach, wspinać się w protym terenie skalnym np. Jura oraz radzic sobie na oznakowanych trasach narciarskich na poziomie co najmniej średnim. Wyłoniony pracownik będzie na początku tylko koordynował kwestie organizacyjne dlatego nie musi mieć stazu dydaktycznego.
Serdecznie zapraszamy do aplikowania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – SEMINARIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Koszt: 1100 PLN z VAT za siedem etapów programu.
Koszt zawiera: codziennie cztery sesje po 45 minut, teczkę z kompletem cwiczeń, upoważnienie do korzystania z przedstawionych ćwiczeń na własnych szkoleniach wewnętrznych, napoje i przekąski w czasie zajęć, transport autkarem, noclegi w standardzie ekonomicznym, wyjazd integracyjny.
Miejsce zajeć: stadnina koni Niedźwiadek
Wieczorne atrakcje i wyjścia integracyjne to: basen, wyjazd do skansenu. Koszt dostępny na zapytanie.
Koordynatorzy procesu: Dorota Owczarska, Zenon Górnikiewicz

Biblioteczka na spotkania i wyjazdy:

Michael E. Gerber “MIT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu zaradzić”, Bielakowski Cezary, Nisztor Piotr “Jan Kulczyk. Biografia niezwykła”, Pocztowski A., „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Zemler Z., Public Relations. Kreowanie reputacji firmy, Ziemska M.: Rodzina a osobowość.

Literatura opcjonalna na ćwiczenia i szkolenia integracyjne:

„Terapia poznawcza zaburzeń osobowości” – dr hab. Hanna Pasternak, „Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu” – dr hab. Grażyna Dratwa, „Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej” – doc. Natalia Piga, „Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania”, – Iwona Czech, „Psychologia czynności. Nowe perspektywy” – prof. Adam Kowal, „Książę” – dr Iwona Dratwa, „Optymizm. Badania nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym ” – dr hab. Adam Asfatowicz, „Poczucie własnej wartości. Jak pokochać siebie ” – doc. Hanna Niemiec.

MINIONE KONFERENCJE I WYJAZDY INTEGRACYJNE

O tym mówiliśmy w minionych edycjach:
• Rozpoznanie własnych ograniczeń i zasobów pomocnych podczas wprowadzania zmiany
• Planowanie celów rozmowy handlowej
• Opracowanie rekomendacji do wykorzystania w firmie wybranych technik komunikowania się w zespole, pomiędzy zespołami, oraz w pionie drabiny organizacyjnej
• Rozwijanie umiejętności interpretowania zdarzeń tak aby nie zmniejszały one naszej skuteczności.
• Nabycie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• Zapoznanie się z analizą transakcyjną, czyli modelem skutecznej komunikacji.
• Przekazywania informacji zwrotnej podwładnemu y.
• Przeprowadzenie analizy strategicznej jednej wybranej firmy (dowolnej – państwa spółki, lub przygotowanego przez nas studium przypadku) z wykorzystaniem jednego z narzędzi
• Zbieżność (lub rozbieżność) celów sprzedawcy i celów klienta.
• Mapa informacji – jakie informacje mogę zdobyć przed spotkaniem, jakie powinienem zdobyć podczas spotkania z klientem?
• Koszty są sprawą faktów, cena jest sprawą polityki – cena jako element marketingu.
• Wypracowanie ścieżki dojścia do celu – opracowanie głównych elementów planu strategicznego w odniesieniu do celu strategicznego dla analizowanej firmy
• Sytuacje negocjacyjne w handlu, sens i warunki podejmowania negocjacji.

Rate this post