W chwili obecnej prowadzimy szósty dotowany przez Fundację projekt rozwojowy „Menedżer Społeczny” w województwie śląskim tylko i wyłącznie dla NGO (nie dla firm). Adresatami są menedżerowie, którzy potrzebują wzmocnić kompetencje dot. zachowań liderskich.

Nadrzędnymi fragmentami realizowanego programu zostały wybrane:
– Cztery sesje interaktywe: „Zarzadzanie zespołem w organizacji”, „Lider strateg i kierownik w organizacji niedochodowej ”, „Rozwiązywanie konfliktów” oraz „Szef jao trener i coach dla wolontariuszy”.
– Gry Biznesowe: „Innowacyjne Szachy” i „Decision Scenario”.
– Interaktywne Spotkania Integracyjne z sesjami żeglarskimi.
Rzec jasnazajęcia oparte o tylko i wyłącznie zabawy rzecz jasna nie pozwolą na przećwiczenie żadnych umiejętności. Mając powyższe na względzie,, słuchacze przećwiczą też narzędzia: „Polski Puls Kultury Organizacyjnej”, „Droga Awansu i Pracy” jak również Zadanie „Od Pomysłu do Wdrożenia” na bazie schematu Barroso.
Programy i Wyjazdy Integracyjne zaprojektowaliśmy dla osób z działu finansów, administracji czy HR, którzy widzą w sobie potencjał lidera.
W tej chwili zapraszamy do współpracy do naszego zespołu ko- instruktorów do nadzorowania eventów integracyjnych. Wyselekcjonowani aplikanci muszą umieć radzić sobie z kajakiem, wspinać się na drogach skalnych o trudnisciach IV – V a dodatkowo zjeźdźać ze stoków nebieskich, zielonych i czerwonych na poziomie średniozaawansowanym. Wybrany współpracownik będzie realizował zadania pomocnicze dlatego może być osobą poczatkujacą.
Zainteresowane osoby powiadamiamy iż przyjmujemy aktualnie dokumenty aplikacyjne.

SZCZEGÓŁOWE DANE – SPOTKANIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Koszt: 650 zl plus VAT za osiem sesji.
Koszt obemuje: codziennie cztery sesje po 45 minut, materiały poszkoleniowe, upoważnienie do korzystania z przedstawionych ćwiczeń na własnych szkoleniach wewnętrznych, śniadania i obiadokolacje, przewóz uczestników do miejsca realizacji zajęć, meldunek w kameralnym hotelu, wyjazd integracyjny.
Gdzie organizujemy szkolenia: zajazd Borsuki
Aktywności po godzinach i gry integracyjne to: paintball, hydroterapia i grota solna. Koszt dostępny na zapytanie.
Moderatorzy główni procesu: Dorota Owczarska, Adam Adamczyk

Literatura na ćwiczenia i wyjazdy:

Tracy Brian “Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie. Jak uwolnić swój pełny potencjał i osiągnąć sukces”, Vitale Joe “Zero ograniczeń. Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem”, Kotarbiński T.: Wykłady z dziejów logiki., Sławiński M., PR w sytuacjach kryzysowych – Ratowanie prestiżu, Szczepanik R. „Budowanie kultury innowacyjności.

Literatura dodatkowa na seminaria i szkolenia integracyjne:

„Psychologia rozwojowa” – Jerzy Czyżyk, „Socjotechnika w zakładzie pracy” – dr hab. Anna Asfatowicz, „Absencja chorobowa” – dr hab. Jerzy Niemiec, „Socjologia pracy”, – prof. dr hab. Krzysztof Niedzwiedź, „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców ” – doc. Natalia Kaczor, „Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej” – dr Natalia Polak, „Osobowość a higiena psychiczna” – dr Jerzy Duda, „Psychosomatyka” – Krzysztof Kowal.

WCZEŚNIEJSZE WYDARZENIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Przykłady zagadnień wydarzeniach:
• Zdolność przygotowania do sprzedaży i projektowania skryptów rozmów telefonicznych.
• Przekazanie uczestnikom wiedzy o zarządzaniu projektem;
• Zdobycie umiejętności i narzędzi konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i sporów
• Poznanie metod obrony ceny.
• Świadomość wpływu kultur na negocjacje w biznesie.
• Zdolność negocjowania z wykorzystaniem poznanych technik negocjacyjnych.
• Bardziej świadome zarządzanie zadaniami i projektami, ludźmi, konfliktami i problemami
• Motywacja w pracy z zespołem, wykorzystanie synergii zespołu.
• Zbieżność (lub rozbieżność) celów sprzedawcy i celów klienta.
• Czym kieruję w swojej pracy, za co odpowiadam – analiza zadań handlowca.
• Kim są nasi klienci? – profil klienta.
• Język korzyści w rozmowie telefonicznej
• Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Rate this post