W ostatnie wakacje koordynujemy już drugi dofinansowany program coachingowy „Lwy Postępu” w woj. łódzkim jedynie dla instytucji pozarządowych (nie dla przedsiebiorstw). Uczestnikami będą społecznicy, którzy chcą dokształcać się w dziedzinie umiejętności miękkich.

Najważniejszymi modułami planowanego procesu nauki zaplanowanymi na tą edycję są:
– 4 sesje rozwojowe: „Mapa Zespołu i role zespołowe”, „Funkcje i zadania szefa w NGO”, „Zarządzanie czasem” a także „Rola trenera we własnej organizacji”.
– Symulacje Szkoleniowe: „Biznesowe Domino” i „Transaction Express”.
– Aktywizujące Spotkania Team Buiding z zabawami kajakowymi.
Oczywiścieniepołączone z innymi elementami edukacyjnymi symulacje oczywiście nie inspirowałyby do wyciągania wniosków. Dlatego, wszyscy poznają też narzędzia: „Społeczny Puls Energii Zespołu”, „Droga Rozwoju i Pracy” i Ćwiczenie „Od Pomysłu do Wdrożenia” według metody Barroso.
Szkolenia i Wyjazdy Integracyjne adresowane są przede wszystkim do pracowników biurowych i terenowych, którzy myślą o swoim rozwoju przywódczym.
Teraz zapraszamy do współpracy do naszego zespołu pomocniczych moderatorów do zrealizowania eventów integracyjnych. Nasi trenerzy muszą umieć panować nad kajakami na nietrudnych jeziorach, wspinać się samodzielnie w skałach oraz czuć się swobodnie na desce lub nartach w stopniu podstawowym. Wyselekcjonowany pracownik nie jest glównym prowadzącym grę dlatego nie wymaga się od niego praktyki szkoleniowej.
Gorąco zachęcamy do składania dokumentów.

PRAKTYCZNE DANE – SZKOLENIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Cena: 500 zl brutto za dwa bloków wyjazdowych.
Koszt zawiera w sobie: pracę kreatywną w grupach do 10 osób, streszczenie przekazywaych informacji – jako plik PDF, certyfikat umożliwiający korzystanie z podanych narzędzi online, kawe herbatę, drobne przekąski, dojazd na miejsce, noclegi, wyjazd integracyjny.
Spotykamy się tutaj: hotel Borsuki
Opcje spędzania czasu po zajęciach i gry integracyjne to: żaglówki, wizyta w polbliskim parku krajobrazowym. Cena katalogowa nie obejmuje tych aktywności.
Trenerzy wiodący procesu: Rafał Szczepanik, Antoni Stańczyk

Literatura na szkolenia i wyjazdy:

Levitt Steven D., Dubner Stephen J. “Myśl jak Freak“, Joseph Murphy “Potęga podświadomości”, Kotarbiński T.: Wykłady z dziejów logiki., Budzyński W., Public Relations – Zarządzanie reputacją firmy, Wroczyński R.: Pedagogika społeczna.

Literatura uzupełniajaca na seminaria i szkolenia integracyjne:

„Proces kształcenia” – Andrzej Nowak, „Czynniki leczące w psychoterapii” – Adam Wróbel, „Powszechność i wyjątek” – Iwona Szewczyk, „Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących „Ja” dla zwiększenia gotowości do zachowań prospołecznych”, – doc. Adam Czyżyk, „Psychologia Społeczna ” – dr Natalia Polak, „Psychologia jako nauka o człowieku” – dr hab. Adam Stachan, „Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka” – dr Natalia Czyżyk, „Stres zawodowy.” – doc. Krzysztof Dratwa.

ZREALIZOWANE PROJEKTY I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Zagadnienia z wcześniejszych projektów:
• Zdobycie wiedzy o zachowaniach nabywców.
• Świadomość własnych celów w rozmowie handlowej
• Nabycie wiedzy o najważniejszych funkcjach przedsiębiorstwa na rynku.
• Rozpoznanie różnych strategii rozwiązywania konfliktów.
• Stworzenie własnego programu działań antystresowych.
• Lepsze poznanie swoich możliwości w zakresie twórczego rozwiązywania problemów
• Określanie celów krótko i długoterminowych
• Jak dobrać język i słownictwo do możliwości i potrzeb grupy
• Zasady i metody prowadzenia prezentacji telefonicznej. Wizualizacja w rozmowie telefonicznej.
• Czy emocje mogą być pomocne w rozumieniu niewerbalnych komunikatów, które zauważamy u swoich rozmówców?
• Niedoceniane zagrożenie: rola menedżera a stres
• Proces obsługi – czyli co krok po kroku zrobić (opracowanie listy czynności)
• Radzenie sobie z trudnymi współpracownikami i nierozwiązywalnymi konfliktami – model komunikacji bez agresji opartej o nonviolent communication marshalla rosenberga

Rate this post