W ostatnie wakacje realizujemy już jedenasty subsydiowany program warsztatowy „Gazele Transformacji” w województwie śląskim specjalnie dla NGO (nie dla przedsiebiorstw). Uczestnikami są specjaliści, którzy czują potrzebę rozwoju w zakresie umiejętności kreatywnyvh.

Najważniejszymi etapami planowanego procesu nauki zostały wybrane:
– 4 moduły interpersonalne: „Specyfika zespołów projektowych i liniowych”, „Przywództwo sytuacyjne”, „Coaching wewnętrzny podwładnych” a także „Metodya przekazywania wiedzy na warsztatach”.
– Symulacje Biznesowe: „Biznesowe Puzzle” i „Distribution Scenario”.
– Interaktywne Spotkania Team Buiding z modułami żeglarskimi.
Rzec jasnazajęcia oparte o tylko i wyłącznie gry rzecz jasna nie wygenerują praktycznych zawodowych przemyśleń. Dlatego, grupy poznają także narzędzia: „Polski Barometr Motywacji”, „Scieżka Awansu Zawodowego” oraz Sesję „Analiza Przyczynowa” według metody Karioszuki.
Eventy i Wyjazdy Integracyjne opracowaliśmy pierwotnie dla senior menedżerów, którzy planują zmianę zawodową.
Aktualnie poszukujemy ośmiu pomocniczych facilitatorów do prowadzenia szkoleń team building. Chętni powinni potrafić pływać w kajaku, bezpiecznie asekurować na ściance wspinaczkowej oraz szusować na jednej lub dwóch deskach na poziomie nie niżej niż przeciętnym. Poszukiwany trener będzie pracowal pod okiem przelożonego dlatego tez może mieć zerowy lub minimalny staż.
Potencjalnych kandydatów zawiadamiamy o możliwości przesyłania CV i bio trenerskiego droga e-mail.

PRAKTYCZNE DANE – SPOTKANIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Cena: 500 PLN z VAT za dziewięć sesji.
Cena obemuje: wstęp na komplet wykładów i cwiczeń, nasze autorskie opracowania i podsumowania zajęć, upoważnienie do korzystania z przedstawionych ćwiczeń na własnych szkoleniach wewnętrznych, słodko – owocową przerwę kawową, wyjazd i powrót wynajętym autokarem klasy LUX, pobyt w komfortowym ośrodku szkoleniowym, wyjazd integracyjny.
Miejsce zajeć: dworek Niedźwiadek
Aktywności po godzinach i spotkania integracyjne to: wspinaczka ściankowa, wyjazd do skansenu. Płatne dodatkowo.
Menedżerowie procesu: Iwona Piga, Bartosz Asnyk

Biblioteczka na zajęcia i wyjazdy:

Belsky Scott “Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu”, Bromboszcz E.: Percepcja reklamy telewizyjnej przez dzieci. “Psychologia Wychowawcza”, Doroszewska J.: Pedagogika specjalna., Witt M., Całościowa identyfikacja, czyli jak być znanym, chcianym i lubianym, Szczepanik R. „Budowanie kultury innowacyjności.

Biblioteczka dodatkowa na zajęcia i szkolenia integracyjne:

„Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa” – prof. dr hab. Anna Czyżyk, „Metody badań psychologicznych w zarysie” – prof. dr hab. Jerzy Piga, „Podstway nowoczesnej statystyki” – dr Hanna Piekarz, „Rzeczy sedno. 66 terapii krótkoterminowych”, – prof. dr hab. Anna Bułka, „Poznaj siebie. Samotność lęk depresja. Poradnik według Antoniego Kępińskiego” – Hubert Niemiec, „Teksty filozoficzne dla uczniów szkół średnich” – prof. dr hab. Iwona Józefowicz, „Godzenie życia zawodowego z rodzinnym, (Dobre Praktyki z Finlandii, Polski i Hiszpanii)” – prof. dr hab. Karolina Gawron, „Programy specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia” – dr Grażyna Niedzwiedź.

ZREALIZOWANE PROJEKTY I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Przykłady zagadnień wydarzeniach:
• Pełniejsze zrozumienie wybranych technik delegowania zadań i uprawnień podwładnym
• Umiejętność aktywnego słuchania
• Zdolność profesjonalnego prowadzenia kolejnych etapów rozmowy handlowej. Uświadomienie sobie własnego nastawienia do celów w sprzedaży.
• Uzyskanie narzędzi prowadzenia rozmów z trudnymi partnerami.
• Stworzenie planu rozwoju kompetencji osobistych i społecznych jako element rozwijania inteligencji emocjonalnej.
• Wyjście poza schemat i stereotypowe rozwiązywanie problemów
• Głębsze poznanie siebie jako przywódcy, a dzięki temu większa świadomość, jak wykorzystywać swoje silne strony w kierowaniu ludźmi i zadaniami
• Definiowanie etapów rozwoju pracownika – poziomu kompetencji i zaangażowania w osiągnięcie konkretnego celu, realizację zadań; silne strony i potrzeby pracowników na różnych etapach rozwoju
• Zbieżność (lub rozbieżność) celów sprzedawcy i celów klienta.
• Planowanie działań na rynku.
• Indywidualna motywacja pracownika
• Proces obsługi – czyli co krok po kroku zrobić (opracowanie listy czynności)
• Odczytywanie sygnałów niewerbalnych.

Rate this post