Popularny mówca o przywództwie i płodny autor, John C. Maxwell ma duże doświadczenie w procesie rozwoju osobistego i dobrze je przekazuje. Książka ta, wydana w 1977 roku pod tytułem The Success Journey, jest użytecznym przewodnikiem krok po kroku w wytyczaniu drogi do sukcesu, aż po przemyślane ćwiczenia na końcu każdego rozdziału. Maxwell świetnie łączy osobistą i zawodową stronę sukcesu i zachęca do jego ponownego zdefiniowania. Jego definicja mówi, że sukces to podążanie za swoim prawdziwym celem oraz realizacja marzeń i potencjału, a nie tylko gromadzenie bogactwa i majątku. Książkę czyta się dość szybko – prawdopodobnie dlatego, że znaczna jej część poświęcona jest cytowaniu innych – a jej ewangeliczny ton może nie spodobać się wszystkim czytelnikom. Maxwell często posługuje się też sloganami, które pomagają wypełnić stronę, ale niewiele mówią. getAbstract poleca tę książkę ambitnym osobom, które szukają wskazówek, jak stworzyć i realizować realny, możliwy do wykonania plan życia.

Artykuł  przetłumaczony algorytmicznie (przepraszamy za niedoskonałości) jako materiał na nasze gry biznesowe.

Take-Aways

  • Prawdziwy sukces to proces, a nie cel. Proszę zastanowić się nad swoją definicją sukcesu.
  • Proszę określić kierunek, w którym chce Pan, aby zmierzało Pana życie i upewnić się, że marzenia i cele doprowadzą Pana do tego celu.
  • Nauczyć się, jak brać odpowiedzialność za swoje postawy, zamiast obwiniać innych.
  • Stworzyć deklarację misji, która określa Pana osobiste cele i obraz sukcesu.
  • Prowadzenie udanego życia oznacza, że rozwój jest dążeniem na całe życie.
  • Proszę stawić czoła swoim lękom i wykorzystać porażkę do osiągnięcia sukcesu.
  • Wypatrywać punktów orientacyjnych: śledzić swój wewnętrzny postęp.
  • Stworzyć silne życie rodzinne – dzięki temu podróż będzie bardziej satysfakcjonująca.
  • Otaczać się ludźmi, których Pan podziwia i uważa za inspirujących.
  • Osoby, które odniosły sukces, mogą wynieść innych na wyższy poziom poprzez mentoring i rozwój.

Podsumowanie

Wiedzieć, dokąd się zmierza
Zanim rozpocznie Pan swoją drogę do sukcesu, musi Pan zdefiniować, co trzeba zrobić, aby odnieść prawdziwy sukces. Wielu ludzi ma złą definicję. Uważają, że sukces to pieniądze lub władza, osiągnięcia lub majątek; inni uważają, że sukces to dążenie do szczęścia, chociaż ich dążenie do niego sprawia, że są ciągle nieszczęśliwi. Sukces nie jest celem, jest procesem. Sukces wynika z tego, że ma się misję w życiu i wie się, jak się rozwijać, aby ją wypełnić.

„Sukces to znajomość celu w życiu, rozwój w celu osiągnięcia maksymalnego potencjału i zasianie nasion, które przynoszą korzyści innym”.
Jednym z pierwszych kroków na drodze do sukcesu jest określenie kierunku, w którym się zmierza. Musi Pan mieć marzenie, które będzie Pana napędzać, motywować, nadawać sens Pana życiu i ostatecznie określać Pana przeznaczenie. Jak rozwinąć marzenie? Najpierw należy zbadać swoje myśli i skupić się na nadziejach, o których myśli się najczęściej. Musi być Pan przekonany, że może Pan zrealizować swoje cele. Odrzucić strach przed porażką. Przy realizacji marzeń należy wykorzystać swoją kreatywność i „konstruktywne niezadowolenie”. Państwa wizja wymaga poświęcenia i wytrwałości. Wiele osób traci z oczu swoje cele i pozwala marzeniom się oddalić. Proszę dzielić się swoimi aspiracjami z innymi, pozwolić im inspirować Pana i ludzi wokół.

Właściwe nastawienie
Gdy już wiedzą Państwo, dokąd zmierzają w drodze do sukcesu, to od Państwa nastawienia zależy, jak daleko zajdą. To, jak Pan postrzega zmieniające się okoliczności i wydarzenia, w dużej mierze decyduje o Pana postępie w życiu. W każdym momencie może Pan świadomie zmienić swoje nastawienie: zresztą robił to Pan już wiele razy. Skąd wiadomo, że ma Pan dobre nastawienie? Ludzie pozytywni mają siedem cech:

„Wiara w siebie”.
„Chęć dostrzegania tego, co najlepsze w innych.
„Umiejętność dostrzegania wszędzie możliwości.
„Koncentracja na rozwiązaniach.
„Chęć dawania.
„Wytrwałość.
„Odpowiedzialność za swoje życie.
„Pieniądze często dają możliwości, ale niekoniecznie dodają wartości do życia”.
Jak większość ludzi, może Pani potrzebować dopasować swoje nastawienie do swoich marzeń. Może Pan zastosować kilka konkretnych strategii. Uznanie własnej odpowiedzialności w każdej sytuacji, a nie obwinianie sił zewnętrznych. Po przyjęciu odpowiedzialności za swoje nastawienie, można je zmienić. Spędzać czas z pozytywnymi czynnikami i żyć w teraźniejszości. Jeżeli zauważy Pan, że presja w Pana życiu osłabia Pana nastawienie, proszę zrobić coś, co pozwoli Panu rozładować stres. Przede wszystkim nie należy traktować siebie zbyt poważnie. Proszę pamiętać, że tylko Państwo mogą zmienić swoje nastawienie.

„Podróż nie załatwia się sama. Trzeba ją zaplanować. Jeśli po prostu zacznie się jechać, nie wiadomo, gdzie się skończy.”
Teraz, gdy ma Pani narzędzia do tworzenia wspaniałego nastawienia, proszę pomyśleć, jak może je Pani wykorzystać, aby osiągnąć swoje marzenia. Częścią procesu udanego życia jest wyznaczanie celów. Te cele to małe kroki, które będą Państwo podejmować na swojej drodze. Posiadanie celów nada cel każdemu dniu i sprawi, że będzie Pani skupiona na swojej wizji. Dzięki nim zrozumieją Państwo, że realizacja marzeń nie polega tylko na działaniu, ale na doskonaleniu. Proszę doceniać swoje postępy w realizacji każdego celu.

„Nic w Pana przeszłości nie gwarantuje, że w przyszłości będzie Pan nadal rozwijał się w kierunku swojego potencjału”.
Jaki jest właściwy sposób wyznaczania sensownych celów? Po pierwsze, należy rozpoznać swój punkt wyjścia i to, jak daleko trzeba będzie się posunąć, aby dojść do celu. Zrozumieć, co trzeba będzie osiągnąć i ile to będzie kosztować. Zdefiniować swój prawdziwy obraz sukcesu w formie deklaracji misji. Wyraźnie określić swoje cele, zapisując je i określając termin ich realizacji, aby stały się namacalne. Cele powinny być na tyle szczegółowe, aby wiedzieli Państwo, kiedy je osiągną. Nie oznacza to jednak, że nie mogą się one zmieniać; wręcz przeciwnie, powinny się zmieniać wraz z Państwa rozwojem. Należy je okresowo przeglądać i aktualizować.

Osiągnięcie pełnego potencjału
Jeżeli chce Pan żyć pełnią życia, musi Pan cenić swój rozwój osobisty i zawodowy. Dla wielu osób rozwój jest zniechęcający, ponieważ wiąże się ze zmianą, która może być niewygodna. Ale można dojść do sukcesu o wiele dalej, niż się Panu kiedykolwiek wydawało. Jak zdecydować się na życie pełne wzrostu? Po pierwsze, należy podjąć tę decyzję, a następnie otworzyć się na otaczające możliwości. Proszę przestrzegać tych czterech zasad, aby wykorzystać swój potencjał:

„Skoncentrować się na jednym głównym celu”.
„Skoncentrować się na ciągłym doskonaleniu.
„Zapomnieć o przeszłości.
„Skupić się na przyszłości.”
„Gdy nasze nastawienie przewyższa nasze możliwości, nawet to, co niemożliwe, staje się możliwe”.
Podkreślać swój rozwój osobisty, a nie poszukiwanie spełnienia. Uznać swoje osiągnięcia, ale traktować je jako kamienie milowe do dalszego rozwoju. Proszę wybrać kilka konkretnych tematów i opracować plan na każdy dzień. Proszę pamiętać, że rozwój nie zawsze jest łatwy, ale jest wart poświęcenia. Proszę stworzyć środowisko, w którym wzrost jest możliwy, nie tylko poprzez pielęgnowanie kontaktów w kręgu przyjaciół, rodziny i współpracowników, ale również poprzez nawiązywanie nowych relacji.

„Zawsze należy marzyć i strzelać wyżej, niż się wie, że można to zrobić. Nie starać się być tylko lepszym od swoich rówieśników lub poprzedników. Proszę starać się być lepszym od siebie”.
Na drodze do sukcesu napotka Pan dwie blokady – strach i porażkę. Aby pokonać te przeszkody, należy obrócić każdą z nich na swoją korzyść. Jak to zrobić? Proszę pamiętać, że strach jest częścią procesu, każdy go doświadcza, ale ważne jest, aby zrozumieć korzenie swojego strachu. Większość lęków okazuje się być wyimaginowana; nie opierają się one na faktach, lecz na uczuciach. Gdy wie się, skąd pochodzi strach, można go uznać i zaakceptować jako część swojej podróży.

„Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ludzie sukcesu i ludzie bez sukcesu nie różnią się zasadniczo pod względem swoich zdolności. Różnią się natomiast pragnieniami, aby osiągnąć swój potencjał”.
„Kiedy wszystko inne zawodzi, śmiej się”. Śmiech jest ważniejszy, gdy sprawy idą źle, niż gdy wszystko jest wspaniale. Należy zachować perspektywę i poczucie humoru. Porażka może być potężnym narzędziem stymulującym rozwój. Można się z niej uczyć i wykorzystać ją jako okazję do przejścia na nowy poziom w procesie rozwoju. Proszę jednak starać się nie obarczać winą za niepowodzenia innych osób. Naturalną tendencją jest obwinianie innych, ale w ten sposób nigdy nie pokona się swoich niepowodzeń.

„Musi Pan pamiętać, że to, co dzieje się w Panu, jest ważniejsze od tego, co dzieje się w Panu”.
Jak wykorzystać porażkę, aby iść do przodu? To zależy od Pana nastawienia. Należy mieć głowę do góry. Uznać wartość porażki i nie pozwolić, aby osłabiła ona Państwa pewność siebie. Proszę z niej wyrosnąć i potraktować ją jako kamień milowy na swojej drodze.

Postęp wewnętrzny
Aby utrzymać motywację i docenić to, jak daleko zaszli Państwo zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym, należy śledzić swoje postępy na drodze. Cele dają Państwu konkretne i wymierne osiągnięcia zewnętrzne. Z kolei punkty orientacyjne oznaczają Państwa wewnętrzny postęp w kierunku udanego życia. Znajdują one odzwierciedlenie w Pana emocjach i nastawieniu. Jakie są punkty orientacyjne, które będzie Pan mijał po drodze?

„Osiągnięcie ponad afirmacją” – Gdy osiągnie Pan coś ważnego dla siebie, doceni Pan siebie i swoje osiągnięcie. To ma większe znaczenie niż afirmacja, którą może Pan otrzymać od innych. Częścią sukcesu jest prowadzenie swojego życia bez względu na opinie otoczenia.
„Doskonałość ponad akceptowalność” – Jeżeli znaleźli Państwo swoją prawdziwą misję w życiu, nie można zaakceptować niczego mniej niż to, co najlepsze. Będzie Pan zwracał uwagę na najmniejsze szczegóły, zawsze miał oczy otwarte na możliwości poprawy, będzie Pan skupiony i utrzymywał najwyższe standardy.
„Rozwój osobisty ponad natychmiastową przyjemność” – Będą Państwo bardziej oddani długoterminowemu postępowi niż przejściowym pokusom teraźniejszości.
„Potencjał przyszłości ponad korzyściami finansowymi” – Będą Państwo w stanie rozpoznać okazje na podstawie ich możliwości rozwoju osobistego i długoterminowych korzyści, a nie tylko krótkoterminowego zysku finansowego.
„Wąskie skupienie nad rozproszonymi zainteresowaniami” – Będą Państwo doskonalić swoją świadomość tak fachowo, że będą Państwo natychmiast wiedzieć, które możliwości przybliżą Państwa do swojego przeznaczenia.
„Znaczenie ponad bezpieczeństwem” – Będą Państwo mogli żyć zgodnie ze swoimi wartościami, takimi jak wprowadzanie zmian w świecie, a nie interesować się wyłącznie bezpieczeństwem osobistym.
„Podążać naprzód w podróży, jak najlepiej wykorzystywać objazdy i przerwy, przekształcając przeciwności w zalety”.
Teraz, gdy wie Pani, jakie są punkty orientacyjne, jak kontynuować swój rozwój osobisty w kierunku kolejnego punktu orientacyjnego? Proszę skupić się na rozwijaniu swojej uczciwości, pamiętać, że podróż i sukces nie obędą się bez ofiar, i robić wszystko, co konieczne, aby pozostać skoncentrowanym na swoich celach.

Silne relacje
Znaczące, długotrwałe związki nadadzą Państwa życiu cel; są miarą prawdziwego sukcesu. Bycie otoczonym przez szczęśliwą rodzinę może przynieść Państwu wiele radości. Ale żeby mieć solidną rodzinę, trzeba zrozumieć różne osobowości każdego z jej członków i docenić wyjątkowość każdej osoby. Proszę spędzać z nimi dużo czasu i nie stawiać na pierwszym miejscu swojej kariery, ani nawet swojego osobistego szczęścia.

„Kilka lat temu zrozumiałam, że wszystkie sukcesy na świecie nic nie znaczą, jeżeli nie jest się najbardziej kochanym i szanowanym przez najbliższych.”
Nauczyć się, jak pozytywnie i twórczo radzić sobie z kryzysem. Środowisko otwartej, ciągłej komunikacji pomoże zapobiec kryzysom i zbudować silny fundament w Państwa rodzinie. Aby stworzyć silną jednostkę, trzeba mieć wspólne wartości z małżonkiem i wpajać je swoim dzieciom. Proszę pamiętać, że solidne relacje osobiste i silna rodzina stojąca za Panem pomogą, a nie przeszkodzą w osiągnięciu sukcesu osobistego.

„Osoba, która ma marzenia, wie, z czego jest gotowa zrezygnować, aby iść w górę”.
Otaczać się ludźmi, którzy Pana inspirują. Osoby w Pana życiu decydują o tym, jak bardzo będzie Pan odnosił sukcesy, dlatego proszę zwrócić szczególną uwagę na to, aby znaleźć odpowiednie osoby, które będą towarzyszyły Panu w drodze. Jak można rozpoznać prawdziwych liderów, ludzi godnych naśladowania? Liderzy będą:

„Sprawiają, że rzeczy się dzieją”.
„Dostrzegać i wykorzystywać szanse.
„Wywierać wpływ na innych.
„Dodawać wartość.
„Przyciągać innych liderów.
„Wyposażać innych”.
„Dostarczać inspirujących pomysłów”.
„Posiadają niezwykle pozytywne nastawienie”.
„Spełniają swoje zobowiązania.
„Lojalność.
Odpowiedź na pytanie „kiedy zaczynam?” brzmi: TERAZ”.
Prawdziwy sukces to coś więcej niż zdobywanie czy osiąganie – to również dawanie. Proszę pomyśleć o tych wszystkich, którzy Pana wspierali i pomagali Panu po drodze. Z kolei Państwo mają obowiązek pomagać innym. Wiele osób decyduje się nie zwracać uwagi na wprowadzanie innych na drogę do sukcesu, ponieważ uważa, że nie ma nic do zaoferowania, a może uważa, że jest zbyt ważna i zbyt zajęta, aby pomagać innym. To może pozbawić Państwa prawdziwie satysfakcjonującego, znaczącego doświadczenia. Nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji poza chęcią pomagania innym.

„Utrzymujemy się z tego, co dostajemy, ale życie tworzymy z tego, co dajemy”.
Jako mentor może Pani sprawić, że inni poczują się ważni, oferując swoją uwagę i zachętę. Proszę pamiętać, że ludzie mają motywację wewnętrzną; po prostu interesując się nimi, mogą Państwo pomóc im wykorzystać tę motywację. Będzie Pani silniejszym liderem, jeżeli będzie Pani potrafiła nawiązać osobisty kontakt z ludźmi wokół siebie. Proszę uczynić ich rozwój codziennym priorytetem w swoim życiu. Skupić swoją uwagę na tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Nawiązać dobre relacje z kolegami w pracy, zanim zacznie się im mówić, co mają robić, i być gotowym do bezwarunkowej pomocy. Doprowadzać ludzi do momentu, gdy będą wystarczająco silni, aby radzić sobie sami. Gdy są w stanie odnieść sukces samodzielnie, należy im przypomnieć o ich odpowiedzialności za pomoc innym. Inwestycja w innych oznacza inwestycję we własny sukces, której nigdy nie będzie Pan żałował.

O Autorze

John C. Maxwell jest mówcą o przywództwie i autorem ponad 20 książek. Jest trenerem korporacyjnym i częstym wykładowcą.

Rate this post