W tym roku uruchomiliśmy już ósmy dotowany przez Fundację program szkoleniowy „Wirtualny Szef” w województwie mazowieckim wyłącznie dla trzeciego sektora (niedostępne dla firm). Odbiorcami są specjaliści, którzy mają ambicje zmiany i rozwoju swojej postawy w zakresie umiejętności inicjatywnych i przedsiębiorczych.

Kluczowymi fragmentami naszych warsztatów zaplanowanymi na tą edycję są:
– 4 spotkania ćwiczeniowe: „Lider i inne role w zespole”, „Kierownik lider czy partner”, „Zarządzanie czasem” oraz „Psychologia i socjologia w pracy coacha w NGO”.
– Gry Biznesowe: „Kooperatywne Puzzle” i „Service Challange”.
– Interaktywne Wyjazdy Team Buiding z sesjami na wodzie.
Rzec jasnasame w sobie powyższe zabawy oczywiście nie sprowokują do zmiany postaw i zachowań. Mając powyższe na względzie,, nasi abiturienci przećwiczą też narzędzia: „Polski Kompas Zaangażowania”, „Mapa Rozwoju Zawodowego” jak również Moduł „Analiza Przyczynowa” z użyciem matrycy Stop.
Warsztaty i Wyjazdy Integracyjne przeznaczamy głównie dla pracowników szczebla podstawowego, którzy liczą na oderwanie się od rutyny i zastoju.
Na dzień dzisiejszy szukamy czterech asystujących moderatorów do nadzorowania wyjazdu integracyjnego. Zaintereswani powinni potrafić panować nad kajakami na nietrudnych jeziorach, wspinać się w protym terenie skalnym np. Jura a ponadto radzic sobie na oznakowanych trasach narciarskich w stopniu nie niżej niż przeciętnym. Wyłoniony doradca będzie współpracował ze starszym trenerem dlatego tez może mieć zerowy lub minimalny staż.
Gorąco zachęcamy do składania dokumentów.

DODATKOWE INFORMACJE – ĆWICZENIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Cena: 1100 zlotych brutto za cztery bloków wyjazdowych.
Koszt zawiera w sobie: wstęp na komplet wykładów i cwiczeń, książkę z kompletem poznanej wiedzy – w formie studiów przypadku, wieczysty abonament w HRmapa.pl, słodko – owocową przerwę kawową, przewóz uczestników do miejsca realizacji zajęć, noclegi w standardzie ekonomicznym, wyjazd integracyjny.
Spotykamy się tutaj: hotel Kasztelan
Wieczorne atrakcje i zabawy integracyjne to: siatkówka, spa i sauna oraz jacuzii. Płatne dodatkowo.
Menedżerowie programów: Iwona Piga, Tadeusz Adamczyk

Ksiązki na warsztaty i wyjazdy:

Thiel Peter, Masters Blake “Zero to one. Notatki o start-upach czyli jak budować przyszłość”, Vance Ashlee “Elon Musk. Biografia twórcy PayPal, Tesla, SpaceX”, Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki, Górecki T., Sponsoring, ale z głową, Ziemska M.: Rodzina a osobowość.

Literatura opcjonalna na szkolenia i szkolenia integracyjne:

„Psychologia rodzaju” – Hanna Niemiec, „Reguły życia społecznego. Oxfordzka psychologia społeczna” – doc. Krzysztof Szewczyk, „Wprowadzenie do psychologii osobowości” – Adam Józefowicz, „Etyka w doświadczeniu wewnętrznym”, – Grażyna Piga, „Społeczna rola współczesnego marketingu. Materiały konferencyjne” – dr Iwona Polak, „Wprowadzenie do psychologii dziecka” – Hubert Piekarz, „Frekwencja wyrazów w prasie” – dr Iwona Czyżyk, „Psychologia ekonomiczna” – prof. dr hab. Tadeusz Bułka.

ZREALIZOWANE KONFERENCJE I WYJAZDY INTEGRACYJNE

Przykłady zagadnień wydarzeniach:
• Zapoznanie menedżerów z ideą delegowania i zasadami dobrego (motywującego, rozwojowego) delegowania zadań i uprawnień
• Rozwój podstawowej wiedzy o procesach rynkowych i marketingowych – siłach ekonomicznych wpływających na produkty na rynku
• Zdolność stawiania i realizowania własnych celów.
• Odróżnienie metod etycznych w wywieraniu wpływu od metod krótko działających oraz od manipulacji.
• Nabycie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• Pełniejsze zrozumienie technik radzenia sobie z sytuacjami nietypowymi
• Kształtowanie wiary we własną ofertę i w szanse powodzenia
• Przeprowadzenie analizy strategicznej jednej wybranej firmy (dowolnej – państwa spółki, lub przygotowanego przez nas studium przypadku) z wykorzystaniem jednego z narzędzi
• Jakie cele chcę osiągnąć kupując produkt / usługę – oczami klienta – odbiorcy.
• Planowanie i organizowanie własnej pracy.
• Jak wyzwolić przywódcę w każdym człowieku
• Gdzie szukamy czynników motywacyjnych w sobie czy w otoczeniu?
• Ścieżka prowadzenia konfliktu nastawiona na kooperacje i rozwiązania

Rate this post