Symulacja edukacyjna i wyjazdy integracyjne z wsparciem finansowym Fundacji dla organizacji pozarządowych

Aktualnie realizujemy już drugi subsydiowany projekt mentorski „Nowoczesne Zarządzanie” w województwie śląskim jedynie dla NGO (niedostępne dla spółek komercyjnych). Uczestnikami zostać mogą czlonkowie stowarzyszeń, którzy mają ambicje zmiany i rozwoju swojej postawy w obszarze umiejętności interpersonalnych.

Symulacja menedżerska i wyjazdy integracyjne z wsparciem finansowym Fundacji dla trzeciego sektora

Do końca roku uruchomiliśmy szósty subsydiowany projekt edukacyjny „Transformacyjny Lider” w regionie opolskim jedynie dla organizacji non profit (nie dla spółek komercyjnych). Uczestnikami zostać mogą wolontariusze, którzy liczą na wzrost posiadanej wiedzy dot. umiejętności biznesowych.

Symulacja menedżerska i wyjazdy integracyjne z dotacją dla trzeciego sektora

W tym roku realizujemy już jedenasty dotowany przez Fundację proces coachingowy „Transformacyjny Lider” w regionie wielkopolskim specjalnie dla instytucji pozarządowych (nie dla spółek komercyjnych). Słuchaczami są specjaliści, którzy liczą na wzrost posiadanej wiedzy dot. umiejętności inicjatywnych i przedsiębiorczych.

Gra planszowa i wyjazdy integracyjne z wsparciem finansowym Fundacji dla organizacji pozarządowych

W tym kwartale prowadzimy pierwszy subsydiowany moduł edukacyjny „Kreatywny Aktywista” w województwie podkarpackim specjalnie dla fundacji i stowarzyszeń (niedostępne dla przedsiebiorstw). Uczestnikami będą specjaliści, którzy mają ambicje zmiany i rozwoju swojej postawy w dziedzinie umiejętności społecznych.