Gra planszowa i wyjazdy integracyjne z wsparciem finansowym Fundacji dla organizacji pozarządowych

W tym kwartale prowadzimy pierwszy subsydiowany moduł edukacyjny „Kreatywny Aktywista” w województwie podkarpackim specjalnie dla fundacji i stowarzyszeń (niedostępne dla przedsiebiorstw). Uczestnikami będą specjaliści, którzy mają ambicje zmiany i rozwoju swojej postawy w dziedzinie umiejętności społecznych.

Gra szkoleniowa i wyjazdy integracyjne z dofinansowaniem dla podmiotów niedochodowych

W tym sezonie otwarliśmy już trzynasty dofinansowany projekt facilitatorski „Kreatywny Aktywista” w regionie pomorskim tylko i wyłącznie dla jednostek niekomercyjnych (niedostępne dla spółek komercyjnych). Słuchaczami będą pracownicy, którzy liczą na wzrost posiadanej wiedzy w obszarze umiejętności menedżerskich.

Symulacja biznesowa i wyjazdy integracyjne z wsparciem finansowym Fundacji dla społeczników

Aktualnie realizujemy nowy subsydiowany moduł edukacyjny „Barometr Rozwoju” w województwie śląskim specjalnie dla trzeciego sektora (niedostępne dla organizacji komercyjnych). Beneficjentami są aktywiści z organizacji lub fundacji, którzy określili swoje luki kompetencyjne w zakresie umiejętności liderskich.

Gra zespołowa i wyjazdy integracyjne z dofinansowaniem dla organizacji pozarządowych

W chwili obecnej aktywowaliśmy trzeci dofinansowany proces edukacyjny „Kreatywny Aktywista” w woj. warmińsko mazurskim specjalnie dla organizacji non profit (niedostępne dla organizacji komercyjnych). Adresatami będą specjaliści, którzy liczą na wzrost posiadanej wiedzy w zakresie zachowań biznesowych.

Gra zespołowa i wyjazdy integracyjne z wsparciem finansowym Fundacji dla aktywistów

W tym roku uruchomiliśmy już ósmy dotowany przez Fundację program szkoleniowy „Wirtualny Szef” w województwie mazowieckim wyłącznie dla trzeciego sektora (niedostępne dla firm). Odbiorcami są specjaliści, którzy mają ambicje zmiany i rozwoju swojej postawy w zakresie umiejętności inicjatywnych i przedsiębiorczych.