Symulacja menedżerska i wyjazdy integracyjne z dotacją dla trzeciego sektora

W tym roku realizujemy już jedenasty dotowany przez Fundację proces coachingowy „Transformacyjny Lider” w regionie wielkopolskim specjalnie dla instytucji pozarządowych (nie dla spółek komercyjnych). Słuchaczami są specjaliści, którzy liczą na wzrost posiadanej wiedzy dot. umiejętności inicjatywnych i przedsiębiorczych.

Gra planszowa i wyjazdy integracyjne z wsparciem finansowym Fundacji dla organizacji pozarządowych

W tym kwartale prowadzimy pierwszy subsydiowany moduł edukacyjny „Kreatywny Aktywista” w województwie podkarpackim specjalnie dla fundacji i stowarzyszeń (niedostępne dla przedsiebiorstw). Uczestnikami będą specjaliści, którzy mają ambicje zmiany i rozwoju swojej postawy w dziedzinie umiejętności społecznych.

Gra szkoleniowa i wyjazdy integracyjne z dofinansowaniem dla podmiotów niedochodowych

W tym sezonie otwarliśmy już trzynasty dofinansowany projekt facilitatorski „Kreatywny Aktywista” w regionie pomorskim tylko i wyłącznie dla jednostek niekomercyjnych (niedostępne dla spółek komercyjnych). Słuchaczami będą pracownicy, którzy liczą na wzrost posiadanej wiedzy w obszarze umiejętności menedżerskich.

Symulacja biznesowa i wyjazdy integracyjne z wsparciem finansowym Fundacji dla społeczników

Aktualnie realizujemy nowy subsydiowany moduł edukacyjny „Barometr Rozwoju” w województwie śląskim specjalnie dla trzeciego sektora (niedostępne dla organizacji komercyjnych). Beneficjentami są aktywiści z organizacji lub fundacji, którzy określili swoje luki kompetencyjne w zakresie umiejętności liderskich.