Industry Simulation – zarządzanie firmą produkcyjną

Kontakt

By otrzymać niezobowiązującą, wstępną ofertę szkolenia, napisz na kontakt@symulacje.edu.pl
lub zadzwoń pod 537 370 573 albo wpisz swój numer telefonu.


Dlaczego warto skorzystać z naszych gier?

 • Interaktywna symulacja planszowa – emocjonująca nauka przez doświadczenie
 • Praktyczne, biznesowe podejście – uczymy narzędzi i rozwiązań, które sami sprawdziliśmy jako menedżerowie
 • Użyteczna wiedza gotowa do zastosowania od zaraz
 • Połączenie fascynującej gry z dyskusjami, analizami, pracą z narzędziami
 • Szkolenie prowadzone w przyjaznej, partnerskiej atmosferze

Kto prowadzi symulację?

 • Praktycy: doświadczeni menedżerowie wyższego szczebla
 • Od 14 lat szkolą najbardziej uznane polskie firmy i międzynarodowe koncerny
 • Jedni z najlepszych polskich trenerów (rankingi Pulsu HR, KPMG i Profit)
 • Autorzy książek o tematyce menedżerskiej
 • Symulację poprowadzi dwóch trenerów

Klienci o nas

 • Trener przygotował grę w sposób rzetelny, fachowy. Wykazał się nie tylko profesjonalizmem, ale i zaangażowaniem wykraczającym poza warunki umowy.
  Kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju, Izabela Wojciechowska, Neuca S.A.
 • Gra została zaprojektowana od zera, co wymagało od twórców dużego zaangażowania i zrozumienia specyfiki Banku. Została wykonana z dużą pomysłowością, jest bardzo użyteczna i atrakcyjna.
  Bartłomiej Szmajdziński, Sygma Banque S.A.
 • Szkolenia są bardzo dobrze merytorycznie przygotowane, a klient może liczyć na zaangażowanie i progesjonalizm.
  Agnieszka Wodecka, HR Manager, KappAhl
 • Projekty były przeprowadzone z najwyższą starannością, dbałością o nasze potrzeby i założone cele.
  Joanna Szmycińska – Słowik, Specjalista ds. HR, Mondi Świecie
 • Profesjonalizm trenerów i ich elastyczność pozwoliły osiągnąć cele szkolenia. Otrzymaliśmy też wiele wsparcia w kwestiach organizacyjnych.
  Monika Kamińska, Hewlett-Packard
 • Uzyskana na szkoleniu wiedza oraz przykłady z doświadczeń trenerów są wykorzystywane przez uczestników w naszej rzeczywistości biznesowej.
  Magdalena Ciesielka, Menedżer ds. Personalnych, Nordzucker Polska
 • Szkolenie było dopasowane do konkretnych potrzeb, które wzięto pod uwagę w najmniejszych szczegółach. Trenerzy wykazali się ogromnym profesjonalizmem i elastycznością.
  Joanna Komorniczak, HR Business Partner, Novartis Poland
 • Podkreślić należy profesjonalizm i merytoryczne przygotowanie trenerów. Wszystkie założenia i cele projektu zostały zrealizowane.
  Michał Rybak, Członek Zarządu, Luxmed

ISTOTA SYMULACJI
Uczestnicy dowiadują się, że właśnie zostali członkami zarządu firmy produkcyjnej. Ich zadaniem (każdego z zespołów) jest zbudowanie firmy o jak najwyższej wartości dla udziałowców (wg. podanego z góry wzoru do wyliczania wartości). By to osiągnąć, muszą rywalizować na stworzonym przez trenerów rynku: zaplanować strategię konkurowania z pozostałymi zespołami, zdobywać klientów, obniżać koszty i jednocześnie pilnować jakości i optymalizować procesy produkcyjne.
Czy będą potrafili pozyskać klientów na swoje produkty, czy pozyskanym klientom zapewnią ciągłość dostaw. Ważne jest również rozwijanie produktów i wprowadzanie innowacji – czy zarząd będzie o tym pamiętać.

CEL EDUKACYJNY
Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • zasady funkcjonowania firmy na rynku
 • czym jest strategia rynkowa i konkurencyjna
 • jak pieniądz krąży w firmie produkcyjnej, gdzie są źródła kosztów
 • podstawowe kategorie finansowe (czym są inwestycje, koszty stałe i zmienne, zyski, płynność finansowa)
 • czym się kierować, podejmując ważne dla przedsiębiorstwa decyzje strategiczne i operacyjne

FABUŁA
Na rynku (przedstawionym w formie kilku współzależnych gier planszowych) konkuruje od czterech do ośmiu przedsiębiorstw produkcyjnych. Każde oferuje podobne produkty, ale ma możliwość skupienia się na nieco innych segmentach rynku. Każde na początku gry otrzymuje określone zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie. Celem każdego jest osiągnąć jak największe zyski w ciągu kilku lat. Ale wszystkie konkurują ze sobą (choć mogą docierać do różnych grup odbiorców). By wygrać, muszą określić swój zakres produktów i ich poziom cenowy, zastanowić się na wysokością wydatków na marketing, zasoby ludzkie, obsługę klienta, produkcję. Muszą przygotować budżet i zadbać o płynność finansową w każdym okresie funkcjonowania. Mogą przy tym korzystać z kredytów, ale muszą pamiętać także o fiskusie…
Czy osiągną zysk? Czy będą potrafili skutecznie planować? Czy ich strategia będzie na tyle elastyczna, by można ją dostosować do działań konkurentów?

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy gry szkoleniowej:

Strategia

 • Ustalenie ogólnej strategii (np. decyzja, czy firma wybiera strategie typu low cost czy też chce zostać liderem pod względem obrotów itp.)
 • Wybór segmentów rynku, w których chce działać firma
 • Decyzje dot. wdrożenia nowych produktów
 • Monitorowanie trendów makroekonomicznych na rynku i dostosowywanie strategii do zmienności rynku
 • Monitorowanie wyceny giełdowej spółki i takie modyfikowanie strategii, by wartość dla akcjonariuszy stale rosła
 • Podejmowanie decyzji o ew. fuzjach i przejęciach

Marketing i sprzedaż

 • Ustalenie wielkości budżetu marketingowego
 • Podział budżetu na poszczególne rynki
 • Wdrożenie niższych lub wyższych standardów obsługi klienta
 • Zakup badań rynkowych

Finanse

 • Przygotowywanie rocznego budżetu (przychody i wydatki)
 • Akceptowanie budżetu na inwestycje w logistykę i marketing
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi
 • Zaciąganie kredytów lub lokowanie wolnych środków
 • Planowanie płynności finansowej

Produkcja

 • Ustalenie struktury i wielkości parku maszynowego
 • Wybór pomiędzy rodzajami linii produkcyjnych
 • Ustalanie wielkości produkcji
 • Zakup maszyn produkcyjnych
 • Zamówienia, zapasy, stany magazynowe

REKWIZYTY
Plansze do gry, arkusze obliczeniowe, modele i rekwizyty obrazujące surowce, półprodukty i produkty, hale i linie produkcyjne, autentyczne monety, materiały edukacyjne.

CZAS TRWANIA
2 dni szkoleniowe – symulacja, wraz z omówieniami dot. zarządzania strategicznego. Uzupełnieniem symulacji może być warsztat dot. metod analizy strategicznej i planowania strategicznego, lub ekonomiczno-finansowego spojrzenia na firmę.

WIELKOŚĆ GRUPY
12 – 24 osoby

Industry Simulation – zarządzanie firmą produkcyjną
5 (100%) 1 vote